Ulrich Matthias

La lingvo de la okuloj – rakonto.

Fajron sentas mi interne – romano. pdf, epub
Estante 23-jarulo, mi verkis en 1989 malgrandan Esperanto-romanon. Mi dissendis ĝin al kelkaj konataj esperantistoj kaj Esperanto-eldonejoj kaj ricevis abundon da afablaj reagoj. Herbert Mayer, la estro de la tiutempe ankoraŭ sufiĉe nova eldonejo “Pro Esperanto”, deklaris sin preta eldoni la verkon, tamen preferante ŝanĝi ĝian originan titolon “Inter aliuloj” al “Fajron sentas mi interne”.
La libro aperis en aŭgusto 1990 kaj tuj trovis sufiĉe grandan resonon inter la esperantistaro, pri kio atestas ankaŭ recenzoj en ĉirkaŭ 10
Esperanto-gazetoj.

Fundamentoj de lineara algebro – lernolibro pri matematiko.