dana

Hvad er esperanto?

Esperanto er et internationalt sprog, der ikke ejes af nogen nation. Det blev skabt for at muliggøre nem kommunikation mellem folk. Det er nemt at lære, det kender ingen undtagelser. Een side er nok for at vise den grundlæggende grammatik.

Hvorfor skulle jeg lære esperanto?

 • Du vil kunne lide skønheden af sprogets enkle men gennemtænkte og præcise struktur.
 • Fordi du med esperanto kan møde mennesker over hele verden – og tale med dem direkte på lige fod, på internettet eller ansigt til ansigt.
 • Fordi esperanto tiltrækker interessante mennesker, som alle har noget fælles – deres valg af esperanto.
 • Fordi man får muligheden både at nyde og at skabe værker på originalsproget – prosa, poesi , musik. Det er interessant især for folk, som ikke har et stort sprog som modersmål.
 • Du kan deltage i internationale møder af esperanto-talende, uden behov for tolkning. Hvert år afholdes der både en stor verdenskongres, altid et nyt sted i verden, og mange mindre møder.
 • Du kan rejse gennem verdenen og møde de esperanto-talendes gæstfrihed i deres egne hjem.
 • Efter at have lært esperanto, vil du megt nemmere kunne lære nationalsprog.

Er det virkelig så nemt at lære esperanto?

Der er flere årsager til, at sproget er så nemt at lære:

 • Enkle grammatiske regler.
 • Sproget er helt fonetiskt, d.v.s., at alt skrives, som det udtales, alt udtales, som det skrives. Øvelser i diktat er overflødige.
 • Der findes ingen undtagelser eller uregelmæssigheder.
 • Sproget er opbygget over ordstammer, med hjælp af et system af for- og efterstavelser kan du sammensætte mange ord. På den måde kan du nemt og hurtigt opbygge et stort ordforråd.
 • Ordforrådet har sine rødder i de europæiske sprog, men indeholder dog også ord fra andre sprog.
 • Sproget lyder smukt – det ligner noget mellem spansk og italienskt.

Lad os sige, at du kan lære esperanto på konverstionsniveau cirka 10 gange så hurtigt som engelsk. Men man skal så lige huske, at det er et sprog på niveau med alle andre. Hvis du vil lære det til perfektion, skal der selvfølgelig også her investeres lidt tid og energi.

Er der esperanto-aktiviteter på nettet?

Esperanto trives på nettet. Sproget er ideelt for nettet – fordi det muliggør direkte kommunikation mellem folk over hele verden uden at der er brug for støtte fra et andet sprog. Internetsider, blogs, fora, podkasts, youtube-kanaler – alt findes på esperanto.  Ekzistas retejoj, blogoj, forumoj, podkastoj, yutubaj kanaloj – ĉiuj en Esperanto. Vikipedio, Esperanto-versionen af Wikipedia, er meget omfangsrig. På besked-tjenesten Telegram offentliggøres der mere en 1000 meddelelser dagligt i den almindelige esperanto-gruppe. Der er aktiviteter dér døgnet rundt. Tidligere sagde man, at solen aldrig går ned i det Britiske Imperium. Sådan er det for længst ikke mere. Nu kan man sige det om esperanto, brugerne bor jo over hele verden.

Men er det virkeligt et sprog, som kan udtrykke alt muligt? Har det ord for alt?

Selvfølgelig.  Det kan bevises med det enkle faktum, at mange børn vokser op med det som modersmål. Sproget har slangudtryk, vittigheder, folklore, aviser og tidsskrifter, konkurrencer i literatur – alt, hvad du kan forestille dig.

 

Er ikke engelsk det internationale sprog i dag?

Ikke virkeligt:

 • Kun 7% af verdensbefolkningen har engelsk som modersmål; yderligere 7% har lært sproget på nemt konversationsniveau.
 • Med turistbyerne som undtagelse, så taler befolkningen i de fleste lande slet ikke engelsk.
 • Engelsk er svært at lære. Sproget kræver et enormt ordforråd, man skal huske mange undtagelser og uregelmæssige former. Hvert ord skal læres to gange: Hvordan det staves og hvordan det udtales. Det er svært at lære på højt niveau.
 • På ethvert træf med englændere nyder de en fordel: De har den perfekte udtale, de behersker sproget på et højt niveau. Når man bruger esperanto, er alle på lige fod, alle har de samme startbetingelser, ingen har en fordel over for andre.

Gi´ mig en sætning på esperanto.

Vi begynder med den vigtiske sætning: “Mi amas vin.” (Jeg elsker dig.)

Hvordan kan jeg så lære esperanto?

Find den for dig selv passende måde. For tiden er det meget in at lære esperanto på nettet og/eller på mobiltelefonen.

Alt detter er, selvfølgelig, gratis: