Čo je esperanto?

Esperanto je medzinárodný jazyk, ktorý nepatrí žiadnemu národu. Bol vytvorený, aby umožnil priamu komunikáciu medzi ľuďmi. Je ľahko naučiteľný a nemá výnimky. Jedna stránka postačuje na podrobné vysvetlenie pravidiel jeho gramatiky.

Nie je súčasným medzinárodným jazykom angličtina?

No, nie celkom:

 • Iba 7 % svetovej populácie používa angličtinu ako materinský jazyk; ďalších 7 % sa naučilo tento jazyk na úrovni základnej konverzácie.
 • Vo väčšine krajín, s výnimkou turistických miest, obyvatelia vôbec nehovoria po anglicky.
 • Angličtina je ťažko naučiteľná. Má rozsiahlu slovnú zásobu, mnohé výnimky a nepravidelné formy. Každé slovo je nutné naučiť sa dvakrát: ako sa píše a ako sa vyslovuje. Je ťažké naučiť sa angličtinu na vysokej úrovni.
 • Pri každom stretnutí hovoriaci po anglicky majú výhodu: majú dokonalý prízvuk a jazyk ovládajú na vysokej úrovni. Ak ide o esperanto, všetci sú rovnocenní, všetci sa nachádzajúci na rovnakom východiskovom bode, nikto nemá výhodu pred druhým.

Prečo by som sa mal učiť esperanto?

 • Kvôli kráse jednoduchej, ale duchaplnej a presnej štruktúry jazyka.
 • Pretože prostredníctvom esperanta sa možno stretnúť s ľuďmi celého sveta – a hovoriť s nimi priamo, bezprostredne z nejakého iného jazyka, ako rovnocenní ľudia – či už na internete, alebo na stretnutiach zoči-voči.
 • Pretože esperanto priťahuje zaujímavých ľudí – všetci s určitým spoločným záujmom – ich voľbou esperanta.
 • Pretože umožňuje vytvárať a vychutnávať si originálne diela – literatúru, poéziu, hudbu – najmä ľuďom, ktorých národný jazyk nie je vo svete vychytený.
 • Pretože sa môžete zúčastňovať na medzinárodných stretnutiach hovoriacich esperantom bez potreby prekladateľov. Každý rok sa – vždy inde vo svete – koná celosvetový kongres, ako aj mnoho ďalších menších stretnutí.
 • Pretože môžete cestovať po svete a tešiť sa z pohostinnosti esperantsky hovoriacich v ich vlastných domovoch.
 • Pretože potom, čo ste sa naučili esperanto, je oveľa ľahšie sa učiť iné národné jazyky.

Je naozaj tak jednoduché naučiť sa esperanto?

Jazyk je ľahko naučiteľný z nasledovných dôvodov:

 • Jednoduché gramatické pravidlá.
 • Každé slovo sa vyslovuje foneticky, teda tak, ako je napísané. Diktát je v esperante zbytočný.
 • Neexistujú žiadne výnimky alebo nepravidelnosti.
 • Jazyk je založený na koreňoch, z ktorých je možné tvoriť mnohé slová pomocou systému predpôn a prípon. Týmto spôsobom je možné naučiť sa rozsiahlu slovnú zásobu pomerne ľahko.
 • Esperantská slovná zásoba je založená na európskych jazykoch, ale obsahuje tiež slová z iných jazykov.
 • Jazyk je ľubozvučný – znie ako niečo medzi španielčinou a taliančinou.

Predsa sa však jedná o jazyk, rovnako ako o každý iný jazyk na svete. Základné ovládanie esperanta možno dosiahnuť asi desaťkrát rýchlejšie ako ovládanie angličtiny. Ale ak chcete dosiahnuť úplné ovládanie esperanta, musíte do toho investovať čas a úsilie.

Existuje nejaká esperantská aktivita na internete?

Esperanto je na internete úspešné. Jazyk je pre internet ideálny – keďže umožňuje priamu komunikáciu medzi ľuďmi na celom svete, bez potreby sprostredkúvania iným jazykom. K dispozícii sú webové stránky, blogy, fóra, podkasty, video-databáza YouTube – to všetko v esperante. V esperante existuje veľmi rozsiahla Wikipédia. V aplikácii Telegram sa vo všeobecnej esperantskej skupine objavuje viac ako tisíc správ denne, a aktivity prebiehajú neustále, denne i v noci. Niekedy sa zvyklo hovoriť, že slnko nikdy nezapadá nad Britániou. Toto už dávno neplatí. Predsa však je možné povedať to o esperante, ktorého používatelia skutočne žijú všade na celom svete.

Ale je esperanto naozaj skutočný jazyk, ktorým je možné vyjadriť hocičo? Má slová na všetko?

Samozrejme. Dá sa to dokázať jednoduchou skutočnosťou, že veľa detí rastie s ním ako so svojím materinským jazykom. Jazyk obsahuje žargón, vtipy, piesne, folklór, noviny a časopisy, literárne súťaže – všetko, čo si len predstavíte.

Povedzte mi jednu vetu v esperante.

Nuž, začnime najdôležitejšou vetou: “Mi amas vin. – Milujem ťa.”

Teda ako sa môžem esperanto naučiť?

Každý si môže nájsť spôsob, ktorý je pre neho vhodný. V súčasnosti letí učiť sa esperanto na internete a používať mobilný telefón.

Toto všetko je, samozrejme, zadarmo: