Pisemismo

Valentin Melnikov

Ne indas frapi ĉe ŝlosita pordo –
neniu vin atendas por alven’.
Kaj ĉion, kion tuŝis vi laŭ ordo –
alia nepre fuŝos sen kompren’.

Se ion kreis vi, pri io revis
alia baldaŭ igos krevi ĝin.
inspiron, kiun iam vi ricevis –
elspiros iu (eble iu in’).

Objektoj kaj aferoj, kiuj plaĉas
al vi – ne estas samaj por fremdul’.
Por li, verŝajne, ili pleje aĉas,
plejbonokaze – simple estas nul’.

Pro tio povas vin obsedi tristo.
Ignoru tamen, kaj ne veu tro.
Kaj se vin oni nomas pesimisto
“Mi sentas pisemismon” diru do.