Naturista marŝo

Valentin Melnikov

Varmas tagoj en somero,
bonas resti ĉe la bord’.
Homoj apud la rivero
agas laŭ kutima ord’:

naĝkostumoj de koloroj,
nekonataj en natur’ –
kaŭzo de okuldoloroj
kaj kripligo por statur’.

Ventoblovo iĝas plago
por malseka naĝkostum’:
pro la deco dignas pago –
frostotrem’ kaj malvarmum’.

Vidu jen alian plaĝon:
samas ĉio, krom pudor’.
Se posedas vi kuraĝon,
ĉiujn vestojn ĵetu for!

Laŭ natur’ – nenio kroma,
la ripozon ĝuas ni.
Akvo, sun’ kaj korpo homa –
en tuteca harmoni’.

Iu skoldas nin «morale»,
sed respondas ni sen tim’:
se kondutas vi normale –
puras korpo kaj anim’.