Peter Weide

Mi naskiĝis la 20-an de marto 1947. Jam miaj gepatroj parolis Esperanton, kaj ili faris min denaska esperantisto.

La unua infankongreseto en la jaro 1956 estis la unua Esperanto-renkontiĝo, kiun mi (konscie) partoprenis. Ek de tiam sekvis
partopreno de junularkongresoj, vintraj seminarioj de GEJ kaj UK-oj.

La plej grandan parton de mia vivo mi loĝis en Hamburgo, en Germanio. Tie mi ankaŭ studis historion kaj pedagogion kaj post tio mi laboris kiel instruisto. En 1995 mi emeritiĝis.

En 1998 mi translokiĝis al Danlando, kie mi nun vivas 60 km norde de Kopenhago en la kamparo.

Nun mi dediĉas grandan parton de mia tempo al Esperanto. I.a. mi novskribis danlingvan Esperanto-ŝlosilon kaj mi kompilis malgrandan Esperanto-gramatikon, kiu estas havebla en la dana, la germana, la angla, la itala, la franca kaj la hispana.

Tiu kajero montras koncize la Esperanto-gramatikon sur 30 DIN A 5 ( 1 paĝo = 14,5 cm x 21 cm) paĝoj. Bone, la studinto ne fariĝos Akademiano, sed la kajero liveras tion, kion tre bona progresinto devas scii.

La kajero kostas 3,50 € (+ sendokostoj), 10%-a rabato ĉe mendo de minimume 10 ekzempleroj, kaj mendeblas ĉe mi.

Legu komentojn de uzintoj kaj lingvistoj ĉe http://esperanto-gramatiko.saluton.dk/

 

 

Jen gustumaĵo el la kajero – la alineo pri ig kaj iĝ, en kelkaj lingvoj:

en français:

-ig-     ajouté à un radical permet de créer un verbe qui induira un changement d`état ou de lieu affectant le complément de ce verbe.Il peut être assimilé au français (faire + verbe) :

pura ~ propre / purigi ~ (faire quelque chose propre) laver, nettoyer / labori ~ travailler / laborigi ~ faire travailler / Mi helpas al mia amiko sanigi la infanon ~J’ aide mon ami à guérir (rendre sain) l’enfant.

-iĝ-      ajouté à un radical permet de créer un verbe qui induira un changement d`état ou de lieu affectant le sujet de ce verbe :

ruĝa ~ rouge / ruĝiĝi ~ rougir / labori ~ travailler / laboriĝi ~ se mettre a travailler, devenir employé /  Mi helpas lin saniĝi. ~ Je l‘aide à guérir.

 in english:

              -ig-   a change affecting the object of an action:

pura ~ clean/ purigi ~ to clean, to cleanse / labori ~ to work / laborigi ~  to employ, to make somebody work
Mi helpas lin sanigi la infanon. ~I help him to cure the child.

-iĝ-  a change affecting the subject of an action:

ruĝa ~ red / ruĝiĝi ~ to become red, to blush / labori ~ to work / laboriĝi ~ to be kept busy
Mi helpas lin saniĝi. ~ I’m helping him to get well.

in italiano:

 -ig-     Influenza sullo o variazione dello stato dell’oggetto dell’ azione  (rendere, far diventare):

pura ~ pulito / purigi ~ pulire / labori ~ lavorare / laborigi ~ assumere, far lavorare
Mi helpis lin sanigi la infanon. ~ Lo aiuto a curare (rendere sa no) il bambino.

              -iĝ-    Influenza sullo o variazione dello stato del soggetto dell’azione ”diventare”:

ruĝa ~ rosso / ruĝiĝi ~ arrossire, diventare rosso / labori ~ lavorare / laboriĝi ~ essere impiegato , occupato
Mi helpas lin saniĝi. ~ Lo aiuto guarire (a diventare sano).

en español:

-ig-     cambio de estado o lugar, que afecta al objeto re ceptor de la acción:

pura ~ limpio / purigi ~ limpiar / labori ~ trabajar /  laborigi ~ hacer trabajar
Mi helpas lin sanigi la infanon. ~ Yo le ayudo a curar al niño.

-iĝ-      cambio de estado o lugar, que afecta al sujeto que  realiza la acción:

ruĝa ~ rojo / ruĝiĝi ~ sonrojarse / laboriĝi ~ estarocupado
Mi helpas lin saniĝi. ~ Le ayudo a sanarse.

auf deutsch:

                     -ig-     eine Zustands- oder Ortsveränderung, die das Objekt der Handlung erfährt:

pura ~ rein/ purigi ~ reinigen / labori ~ arbeiten / laborigi ~ jemanden beschäftigen
Mi helpas lin sanigi la infanon. ~ Ich helfe ihm, das Kind zu heilen.

                     -iĝ-    eine Zustands- oder Ortsveränderung, die das Subjekt der Handlung erfährt:

ruĝa ~ rot / ruĝiĝi ~ erröten / labori ~ arbeiten / laboriĝi ~ beschäftigt werden
Mi helpas lin saniĝi. ~ Ich helfe ihm, gesund zu werden.

på dansk:

-ig-   en ændring af tilstand, sted eller  handlingsstatus, som handlingens objekt gennemgår:

pura ~ ren/ purigi~ at rense / labori ~ at arbejde /  laborigi ~ at sætte nogen til at arbejde
Mi helpas lin sanigi la infanon. ~ Jeg hjælper ham at gøre barnet rask.

 -iĝ-      en ændring af tilstand, sted eller  handlingsstatus, som handlingens subjekt gennemgår:

ruĝa ~ rød / ruĝiĝi ~ at rødme / labori ~ at arbejde / laboriĝi ~ at blive sat til at arbejde
Mi helpas lin saniĝi. ~ Jeg hjælper ham (selv) at blive rask.