Poezimistero

Poezimistero

Paŭlo Nascentes

Poezia mistero.
Komponi poemojn
similas al ĉiela nubo-arigo:
arigo de spiro, blov’vortigo.
Nubo montriĝas, ostro-iĝas,
aliiĝas – subita apero.

Poemo sin rivelas: malpli diraĵo,
plie kaŝitaĵo.
Poezion poemo vualigas.
Poezio malvualiĝas,
praa Suno sentempa.

Poezio Verbostaras
aŭ silentas
nubopalpebrume!