LIBRO DE LA DEMANDOJ

LIBRO DE LA DEMANDOJ

Pablo Neruda
Esperantigis: Paŭlo Nascentes

Se mi mortigis senkonscie
al kiu demandi la horon?

El kie eltiras tiom da folioj
la printempo de Francio?

Kie povas vivi blindulo
kiun abeloj persekutas?

Se finiĝas la flavo
per kio ni panon faros?