Internacia arta vespero

Maria Nazaré Laroca

“Ne al glavo sangon soifanta.” L. L. Zamenhof

En Vjetnamio
Ne estas plu milito...
Kaj la tuta Hanojo
La pacan stelon
De Esperanto akceptis.

Dum la magia
Internacia arta vespero,
Sur scenejo plena,
Espero konkretiĝis:
En ĉiuj koroj ekbrulis Amo.

Kaj, ravita, vidis la mondo
“Unu grandan rondon familian,”
Mano en mano dancantan
Kaj kantantan dume,
Ĉe nevidebla angulo,
Nia amata Lazaro
Ludoviko Zamenhof
Larme kaj varme aplaŭdis.

Juiz de Fora – MG Brazilo