Du veraj rakontoj

Maria Nazaré Laroca

Malvarma kaj pluva vespero. Frostis kaj kaj malsatis tiu senhejmulo.
Kun vestaĵoj kaj hararoj malsekaj, li eniris religian institucion, kiu kutimis distribui manĝaĵojn al la bezonantoj.
Venis sinjorino, kaj proponis al li teleron da varma supo.
Tiam tuj venis la rifuzo kaj mirego:
– Ĉu vi pensas, ke mi estas kiel tiuj viraĉoj, kiuj manĝas supon?!

*
Sabate matene. Enirinte en la panvendejon, la knabino ekvidis malriĉan senhejmulinon sidantan sur la apuda trotuaro.
Foririnte, la infano alproksimiĝis al la almozpetantino, kaj proponis al ŝi freŝan panon. Tiam tuj venis la rifuzo kaj la mirego:
– Mi ne manĝas panon!

Sankta Vincento de Paŭlo, kiu tiel multe sin dediĉis al la malriĉuloj, diradis, ke ili “estas tre postulemaj kaj nedankemaj”.
(Joanna de Angelis/Divaldo Franco. El Vivo feliĉa)

Juiz de Fora, 26/06/2019.