Mia frato

MIA FRATO

Rumanaj vortoj: Persida RUGU.
Elrumanigis: Luiza CAROL.
Melodio: Luiza CAROL Notoj

Frato ho frato
frato frato ho mia frat’…

Frato de trans la limo de la tempo
aŭskultu voĉon de vokanta vent’;
enfluas en la koron karaj memoroj
verŝante amaran eĥon sur nin.

Frato de trans la limo de la akvoj
nun paŝoj miaj daŭre serĉas vin.
Vi estas malproksima en ĉieloj, dum mi
ade atendas vin sur cindra pont’.

Frato de trans la limo de la sango,
al vi la pluvo reportas min en sonĝ’.
Silenta luno sur montetoj viŝas
literojn el larmoj de pasinta flam’.

Frato ho frato
frato frato ho mia frat’…

Venu frato kun la akva
dorna krono el malvarm’;
trankviligu ĉi-matene
mian koron via am’.

La iamajn sonĝflugilojn
redonu vi al mia kor’,
ellimiĝon, senlarmiĝon,
pacon donu al l’ anim.

Venu kiel tenera flagro
trans la flamoj de la temp’
al la domo kun oleandro
por ĉesigi ŝtormon en la preĝ’.

Frato ho frato
frato frato ho mia frat’…

© Persida RUGU & Luiza CAROL 2015