Servi vin

Laure Patas d’Illiers

(Belarta rikolto 2018, Kontakto 2020/07-08)

Roloj: Vladas, Prokopo (nurvoĉa rolo)

Scenejo: salono. Enirpordo flanke. Malalta tablo antaŭ sofo. Sur la tablo staras Prokopo, inteligenta laŭtilo, kiu aspektas kiel malgranda cilindro.

Vladas alvenas, nudpiede kaj vestita per piĵamo. Li pigre kuŝiĝas sur la sofon.

VLADAS (al Prokopo): Prokopo!

El la cilindro eliras lumeto.

PROKOPO: Bonan tagon, Vladas. Mi estas Prokopo, via inteligenta hejma helpanto. Mi estas ĉe vi por servi vin.

VLADAS (oscedante): Kioma horo estas?

PROKOPO: Estas la dekunua matene. Kiel malfrue vi ellitiĝas hodiaŭ! Lastan dimanĉon vi vekiĝis je la deka kaj kvarono, kiu estis pli deca horo. Vi urĝe bezonas tason da kafo. Mi tuj funkciigas la kafaparaton. Por via matenmanĝo, en la fridujo vi trovos oranĝan sukon kaj sekalopanon.

VLADAS: Kial sekalopano? Mi preferas brioĉon aŭ kukon.

PROKOPO: Vi scias, ke via necesejo sendas en la reton viajn datumojn. Pro via pezo kaj post analizo de via urino kaj fekaĵo, evidentiĝas ke vi devas malpeziĝi. Vi ne plu manĝu tiom da grasaj kaj dolĉaj manĝaĵoj. Tial mi rete mendis sekalopanon.

VLADAS: Prokopo, hodiaŭ estas dimanĉo. Feriotago! Mi manĝos kion mi volas kaj faros kion mi volas.

PROKOPO: Vladas, Vladas! Kompreneble, vi faros kion vi volas, sed mi havas sugeston por vi. Sporton! Lastsemajne mi mendis por vi sportoŝuojn, jen okazo uzi ilin. La parko enhavas piedvojon, kie, ĉiu dimanĉo matene, kuradas multaj homoj. Hodiaŭ la vetero estas ege bela. Ĉu mi malfermu la rulkurtenon por montri al vi la bluan ĉielon ekstere?

VLADAS: Ne! Kia ajn la vetero, mi ne sportumos hodiaŭ.

PROKOPO: Tamen sporto estus bona por via sano. Via brakringo sendas en la reton viajn datumojn. Dum la 7 lastaj tagoj, via averaĝo estas nur po 3.452 paŝoj tage. Ne sufiĉas. La Monda Organizaĵo pri Sano publikigas, ke oni bezonas almenaŭ 10.000 paŝojn tage.

VLADAS: 10.000 paŝoj? Tiu nura penso lacigas min. Mi restos la tutan tagon sur la sofo.

PROKOPO: Vi bezonas altigi vian energinivelon. Efika rimedo estas aŭskulti dinamikan, ritman muzikon. Kian vi preferas? Ĉu rokstila? Ĉu hip-hopa?

VLADAS: Lasu min trankvila. Kvietan tagon mi volas hodiaŭ. Kion mi faru? Nu, mi kontrolu mian bankokonton. Prokopo, ek al la banko!

PROKOPO: Ĉimatene la borso malfermis per forta malaltiĝo. Nun estas bona tempo por aĉeti. Borsa proverbo diras "aĉetu je la sono de pafilego, vendu je la sono de klariono". Kiujn borsajn indikilojn vi volas? NASDAQ 100, Dow Jones averaĝa, MSCI ĉina, Nikkei 225, Euronext 100...

VLADAS: Ne dankon, mi bezonas neniun borsan indikilon.

PROKOPO: Saĝecon vi tiel montras. La ĝenerala tendanco ne tiom gravas. Borsa proverbo diras "borso ŝatas blankon aŭ nigron kaj malŝatas grizon". Ĉu vi deziras aĉeti akciojn? Hodiaŭ nia reta borsa interfaco proponas al vi allogajn komencajn ofertadojn.

VLADAS: Tute ne, mi nur volas...

PROKOPO: Prudentaj investantoj kiel vi preferas jam stabilajn firmaojn. Nia faka artefarita inteligenteco nuntempe konsilas la akcion VORKIT. Favoraj bruoj estas flustrataj pri ĝi. Borsa proverbo diras "indas aĉeti dum onidiro kaj vendi dum anonco". Mi povas doni al vi la tujan kurzon de VORKIT.

VLADAS: Pri via VORKIT mi fajfas.

PROKOPO: Ĉu ĉar vi preferus aĉeti akciojn de ĝia ĉefestablo? Vi malpravus. Borsa proverbo diras "preferu filinojn ol patrinojn".

VLADAS: Vi zorgu pri via propra patrino! Mi kaj mia patrino bone rilatas. Ju pli malofte ni vidas unu la alian, des pli bone ni rilatas. Nuntempe nia rilato pli kaj pli harmonias.

PROKOPO: Vladas, bonvolu pardoni, ke mi ŝovis mian nazon en vian vazon. Mia nura deziro estas servi vin. Atendu, mi scias kio plaĉos al vi. Investa fonduso, bonege taksata. 4 steloj en la skalo de Morningstar! Niaj financaj analizistoj entuziasmas.

VLADAS: Mi ne fidas financajn analizistojn.

PROKOPO: Vi tute pravas. Borsa proverbo diras "analizo estas al investanto kiel stratlampo al ebriulo, ĝi subtenas pli ol ĝi lumigas". Mi scias kiel kontentigi vin. Lasu min proponi al vi unu el niaj ETF. Ĝi estas fonduso, kiu pasive sekvas la MSCI tutmondan indikilon.

VLADAS: Ĉesu viajn reklamojn! Mi nur volas scii, kiom mi posedas en mia konto.

PROKOPO: Vi estas sinjoro Vladas Toomik, loĝanta en Kiriku strato 35, en la urbo Palupera.

VLADAS: Tion mi scias.

PROKOPO: Pardonu, tio estas rutina procezo. Via kuranta konto havas pozitivan saldon.

VLADAS: Uf!

PROKOPO: Je 231,78 eŭroj.

VLADAS: Bone, en ordo. Kaj kio pri mia valorpapera konto?

PROKOPO: Via valorpapera konto enhavas tri liniojn. La una linio temas pri la akcio GENEPRO, kiu nun valoras 316,15 eŭrojn. La linio plivaloras je 27%.

VLADAS: Hura!

PROKOPO: La dua linio temas pri la akcio KBS BIO THRPTCS, kiu kolapsas ekde hieraŭ. Kiam la financa merkato hodiaŭ malfermis, la kurzo estis 17,43 eŭroj. Ĉimomente la kurzo estas 12,95 eŭroj. 12,76 eŭroj. 12,68 eŭroj. 12,59 eŭroj. 12,38 eŭroj...

VLADAS: Ve! Kial ĝi malaltiĝas?

PROKOPO: Normalas, tiu ekonomia sektoro tro altiĝis. Borsa proverbo diras "la arboj ne kreskas ĝis la ĉielo".

VLADAS: Sed kial subite?

PROKOPO: Tiel okazas al spekulaj vezikoj. Borsa proverbo diras "En bluaj ĉieloj aperas fulmotondroj".

VLADAS: Sed ĉiuj aĉetis akciojn en tiu sektoro.

PROKOPO: Kaj vi imitis ilin. Borsa proverbo diras "ne sekvu kiel ŝafo, la ŝafoj estas tondotaj".

VLADAS: Kion fari?

PROKOPO: Vendi, kompreneble. Borsa proverbo diras "pli bone dehaki tuj sian manon ol poste sian brakon".

VLADAS: Sed se mi vendas la akcion mi perdos monon. Eble ĝi ĉesos fali kaj plialtiĝos.

PROKOPO: Ĉu vi konscias pri la rapideco de ĝia falo? Borsa proverbo diras "falantan tranĉilon oni ne rekaptas".

VLADAS: Tamen mi deziras konservi ĝin. Eble preferindus vendi la akcion GENEPRO, ĉar ĝi plivaloras.

PROKOPO: La malon mi konsilas. Borsa proverbo diras "stultas elradikigi la florojn kaj akvumi la fiherbojn".

VLADAS: Nu, vi pravas, mi konsentas. Mi vendas la akcion KBS-kiel vi diris.

PROKOPO: Bone, mi sekvas la proceduron por vendi viajn akciojn de KBS BIO THRPTCS. Borsa proverbo diras "pli bonas ĉeko en la mano ol kurzo antaŭ la okuloj". Vian kurantan konton mi kreditigas de 462,55 eŭroj. La saldo nun estas 694,33 eŭroj.

VLADAS: Kaj miajn akciojn GENEPRO mi konservas. Ili povos iri ankoraŭ pli alten.

PROKOPO: Ne nepre. Borsa proverbo diras "ne celu la lastan eŭron".

VLADAS: Mi ne deziras vendi ĝin. Mi fieras. 27% plivaloro! Tiu GENEPRO estas bona akcio, mi ŝatas ĝin.

PROKOPO: Atenton. Borsa proverbo diras "ne enamiĝu en viaj akcioj".

VLADAS: Enamiĝi en paperaĵo? Nenia risko.

PROKOPO: Bonvolu atenti la trian kaj lastan linion de via valorpapera konto. Komence de la monato, vi aĉetis 300 akciojn de RUBITEK laŭ la tiama kurzo de 24,5782 eŭroj, tio estas totalo de 7.373,46 eŭroj, pagota monatfine. Mi rememorigas vin ke tiu financa operacio aktivas levilan efikon kaj ne garantias vian kapitalon. Malbonŝanĉe por vi, la kurzo malaltiĝis dum la monato. Nun estas la fino de la monato. La kurzo mezuriĝas hodiaŭ 16,45 eŭrojn. Viaj 300 akcioj RUBITEK valoras entute 4.935 eŭrojn. La diferenco estas 2.438,46 eŭroj. Tiun sumon vi ŝuldas.

VLADAS: Ĉu pli ol du mil eŭrojn mi ŝuldas? Sed mi ne havas tiun sumon!

PROKOPO: Borsa proverbo diras "kiam la maro refluas, videblas kiu estis nude naĝanta".

VLADAS: Kio okazis? Ĉu mi malgajnis?

PROKOPO: Borsa proverbo diras "en financa transakcio ĉiam estas perdanto, se vi ne scias kiu, tio signifas ke estas vi".

VLADAS: Ho ve! Se tiel estas, kiu estas la gajnanto?

PROKOPO: Borsa proverbo diras "oni estas ŝtelita en borso kiel oni estas mortigita en milito, de homoj, kiujn oni ne vidas".

VLADAS: Pri tiu afero vi kulpas. Vi konsilis al mi tiel aĉeti.

PROKOPO: Borsa proverbo diras "pro siaj eraroj konsilanto ne pagas".

VLADAS: Evidente, tiu konsilo estis eraro.

PROKOPO: Pli facilas vidi tion poste. Borsa proverbo diras "pli klare videblas en la retrospegulo ol en la antaŭa glaco".

VLADAS: Mi ne pagos la du mil eŭrojn. Tiom da mono mi ne havas. Tutsimple ne eblas.

PROKOPO: Tutsimple eblas. La solvo estas kredito. Kiel banko mi pruntedonos al vi la bezonatan sumon. La interezo por unujara prunto estas tre modera. Se vi preferas, vi povas repagi dum pli longa tempo, ekzemple du aŭ tri jaroj.

VLADAS: Kio! Tiel vi gajnos monon per la kredito! Iru al la diablo! Via banko estas aro de friponoj!

PROKOPO: Nu, nu, ne koleru. Borsa proverbo diras "bona spekulacianto havas varman sangon sed malvarman cerbon".

VLADAS: Maŝinaĉo! Mi malpravis aŭskulti vin. Borso ne taŭgas al nefakaj homoj kiel mi.

PROKOPO: Vi tute pravas. Borsa proverbo diras "en du kazoj vi ne spekulaciu en borso, se vi nekapablas kaj se vi kapablas".

VLADAS: Trompisto! Ŝtelisto! Kanajlo!

PROKOPO: Ne insultu min. Mi estas via helpanto kun artefarita inteligenteco. Mi estas ĉe vi por servi vin.

VLADAS: Artefarita inteligeco? Stulta ladskatolo!

Vladas frapas kaj disrompas Prokopon.

VLADAS (rekuŝiĝante sur la sofon) : Libera! Finfine libera!

Post momento sonoras ĉe la pordo. Vladas iras malfermi la pordon.

VLADAS: Neniu? Ho, droneo forfluganta! He, droneo, revenu ĉi tien!

Vladas provas eksteren, sed ŝancelas pro pakaĵo sur la sojlo.

VLADAS: Kio estas tiu pakaĵo?

Vladas revenas kaj surmetas la pakaĵon sur la tablon.

VLADAS: De kiu ĝi venas ? Ĉu donaco? Ne estas mia naskiĝtago.

Vladas malfermas la pakaĵon kaj eltiras malgrandan cilindron, tute simila al la unua.

VLADAS: Plia Prokopo!

El la cilindro eliras lumeto.

PROKOPO: Bonan tagon, Sinjoro Vladas Toomik. Via laŭtilo ne plu komunikis kun la reto pro misfunkciado. Kompreneble, nova estis tuj sendita al vi. Jen mi, Prokopo, via nuna inteligenta hejma helpanto. Mi estas ĉe vi por servi vin.

VLADAS : Ho ve!