Klaus Friese

Mi estas germana instruisto kiu loĝas en Hamburgo.Dum la lastaj jaroj de mia laboro mi povis ekkapti Esperanton kiel„trian“ fakon en laborgrupoj, projektsemajnoj kaj aliaj aranĝoj.Ankaŭ post mia pensiigado mi forte engaĝiĝas por Esperanto. Kun helpo de multaj homoj mi ekŝovis la projekton“Unu lerneja leciono pri Esperanto”. La broŝuron, en kvin lingvoj,vi povas ricevi ĉe: “www.esperanto-klaus.de“.Tie vi trovas ankaŭ miajn novajn e-librojn.

Unu lerneja leciono pri Esperanto! pdf , word Esperanto estas planita lingvo, kiu ankoraŭ ne estas oficiale fiksita en la instruplanoj de la lernejoj. Tial mankas grava subteno por sciigi al pli vasta publiko pri la eblecoj kaj avantaĝoj de Esperanto por la internacia komunikado. Jen propono kiel aranĝi unu lernejan lecionon pri Esperanto. (angle) Ĉu vi pretus traduki tiun lecionon al via nacia lingvo? Sendu vian tradukon!

Unu horo pri Esperanto –por infanĝardenoj kaj antaŭlernejoj pdf Ĉi tiu propono skizas sinsekvon por instruhoro, kiu speciale en infanĝardeno aŭ antaŭlernejo povas bone ĝojigi ĉiujn partoprenantojn. broŝuro

Esperanto en la kosmo (pdf, epub)

Scienc-fikcia rakonto(por 9 ĝis 99-jaruloj)

Amuza legado kompilita el la tri noveloj Esperanto en la kosmo 1.1-3.1 reviziita kaj iomete mallongigita (ĉ. 20000 vortoj)

En la jaro 2016 televida elsendo en Esperanto disradiiĝis de la orbita stacio de la Tero. Kosmoveturilo de la planedo Heredo-156, kiu restadis en apudeco de la kosmostacio, kaj ne estis rimarkita pro la altevoluigita kamuflad-teknologio, kaptis la programon kaj sendis ĝin al la hejma planedo. Post mallonga tempo Esperanto estis tie enkondukita kiel ĝenerala helplingvo. La Tero kaj Heredo-156 komencis kunlaboron kaj forsendis multajn sondilojn. Unu el ili atingis la foran planedon Naska kun ĝia luno, kie loĝis la insektoidoj. De Naska nun venis la respondon kaj tiel plivastiĝis la alianco kaj Esperanto estis disvastigata. Kompreneble aperis problemoj. Ĉu la diversaj civilizacioj sukcesos pace kooperadi?

 

La insulo La Mirinda (pdf, epub) – rakonto

Lingvojn vi povas lerni je ĉiu aĝo. Tre ĉarmege estas, se vi provas tion sen lernolibroj. Krome vi ne bezonas kursojn. Nur pensu al malgrandaj infanoj. Ili neuzas skribitajn vokablojn, tamen ili akiras la lingvon kvazaŭ lude. Konsentite, maljunuloj povas travivi problemojn se ili lernas tiamaniere. Eventuale dum la longa vivo ili jam sukcese uzis aliajn metodojn. Tamen rekomendindas provo. Akompanu la germanan protagoniston dum lia vojaĝo al la fora insulo La Mirinda kaj partoprenu liajn spertojn pri lernado. Neniu povis antaŭimagi la efektojn por lia sekvanta vivo.

Tiu ĉi rakonto estas nur fikcio. Similecoj kun veraj okazaĵoj kaj vivantaj aŭ mortintaj homoj estas tute hazardaj.

 

 

Atentu: Eklezio! (pdf, epub) – Eseo

Dimanĉe en preĝejo oni kantas kaj preĝas laŭte, oni aŭskultas la predikon kaj publike konfesas sian kredon. – Tio estas verŝajne ‘tute normala’ laŭ la plej multaj preĝejaj vizitantoj, ĉu ne? En ĉiutaga vivo mi renkontas multajn homojn, ili certe ofte estas kristanoj, sed neniu preĝas, neniu religia kanto estas kantata. En la biblio ni legas ‘Havu fidon al Dio!’. Tio estas invito, kiun ni ĉiuj verŝajne volonte sekvus. Sed certe estas multaj, kiuj ne povas fari tion. Kaj multaj forlasas la eklezion. Ĉu eblas inversigi ĉi tiun tendencon? Ĉu sufiĉas nur analizi la kialojn pli precize? Necesas bonaj ideoj. Kaj, kompreneble, homoj, kiuj malgraŭ ĉio daŭre firmtenis la kredon.

 

 

 

 

Avĉjo rakontas (pdf, epub) – Biografio

Biografio de Jürgen Schiller, skribita de Klaus Friese.