La koloroj, la odoroj, la voĉoj

Julia Sigmond

Varma kaj velura lulkanto de Panjo, Laŭta kaj bonhumora rido de Paĉjo. Pepetado de paseroj, Bojetado de hundetoj, Kokeriko de la ruĝa koko, Kotkodako de la kovkokino. Ventmuĝado inter arbaj branĉoj, Frapado de la pluvgutoj, La timiga tondrado, Dolĉa muziko de la radio. La voĉoj de la naturo: La plaŭdo de la rivereto, La koncerto de la ranoj, La cirpado de la griloj, La eĥo inter la montoj. La dimanĉa sonorigado, La preĝeja orgenmuziko. La bruego de la aviadiloj, La eksplodo de la bomboj, La kriegoj de la homoj, La ploretoj de l’ infanoj. Nokte, en silento: La fadanta korbatado. 2018.