Doloro

Julia Sigmond

sur sojlo
de ploro
mi staras
mi vane
atendas
kaj frapas
la pordo
fermatas
mi timas
kun buŝo
premita
silentas
senvorte
mi staras
atendas
la larmoj
la nigraj
ŝtonetoj
internen
faletas
sed dure
frapsonas
ŝtoneto
monteto
mi iĝas
sur sojlo
de ploro
oldiĝas

06/12/2015