Dialogo

Julia Sigmond

– Kaj se jam ĉion ni rakontis, pri kio ni parolos?
– Ĉiam ekzistos pri kio paroli.
– Kaj se ne plu estos?
– Tiam ni silentos.
– Kaj tiam ni ne plu amos unu la alian?
– Tiam ni eĉ pli amos unu la alian.
– Kaj tiam ne doloros la silento?
– La silento ne doloras, se ni amas.
– Kaj se la silento doloros?
– Tiam ni denove ekparolos.
– Kaj pri kio ni parolos?
– Pri tio, kial doloras la silento.
– Kaj tiam denove ni amos unu la alian?
– Ĉiam ni amos unu la alian.
– Kaj se ni ne scios, kial doloras la silento?
– Tiam ni kantos.
– Kaj se ni ne konas la kantojn de la alia?
– Tiam ni instruos unu la alian.
– Kaj se ni ne povos lerni ilin?
– Tiam ni aŭskultos la kantojn de la alia.
– Kaj se ni jam ne aŭdos?
– Tiam silente ni rigardos unu la alian.
– Kaj se ni ne plu vidos?
– Tiam ni prenos la manojn de la alia.
– Kaj ankaŭ tiam ni estos feliĉaj?
– Dum ni vivos, ĉar ni amas unu la alian.