JOSIP PLEADIN

JOSIP PLEADIN (nask. en 1958). Kroato. Presisto kaj eldonisto. Esperantisto ekde 1977. Ĉefe tradukanto el la kroata, sed ankaŭ verkanto de originalaj rakontoj, poemoj kaj gazetartikoloj. Tradukitaj verkoj: “Novelaro” (de Grgur Karlovčan, 1981), “Tena” (de Josip Kozarac, 1984), “La kamaradaro de Petro Nodeto” (de Mato Lovrak, 1998), “La trajno en la neĝo” (de Mato Lovrak, Infanlibro de la Jaro 2016), “Tomo Maretić en interkruciĝo de filologio kaj lingva politiko” (de Velimir Piškorec kaj Sanja Janković, 2016), “La papua taglibro” (de Tibor Sekelj, 2016), “La nigra patrino tero” (de Kristian Novak, 2017) kaj aliaj. Multaj tradukoj en diversaj libroj kaj gazetoj. Originalaj verkoj: “Biografia leksikono de kroatiaj esperantistoj” (2002), “Ordeno de Verda Plumo – Leksikono pri Esperantlingvaj verkistoj” (2006) kaj poemaro “Cigna kanto” (2013). Laŭreato de la Belartaj konkursoj de UEA por poezio en 2010. Ĉefe interesiĝas pri la movada historio, fondis kaj gvidas Dokumentan Esperanto-Centron (DEC), la landan Esperanto-arkivon en Kroatio. Redaktoro de “Zagreba Esperantisto” (2007-2016). Esperanta eldonisto sub la markoj de Grafokom (lia privata presejo kaj eldonejo, 1986-2014) kaj DEC.

ANTAŬ VIA FORIRO – Poemo

EKZISTAS IE KAŜITA LOKO – Poemo

HO, KAJTO, MIA KAJTO… – Poemo

MALDORME SONĜAS POETO – Poemo

SABINA – Poemo