Oazo

Krys Ungar (Williams)

al Madzy kaj Gerrit

Traduko kaj kantado: Doron Modan

Kiel du arboj en kreskad’ libera
per branĉoplekto kreas ombron benan,
du homoj formis ligon senkatenan
kaj montras, ke ja eblas pli espera
vivordo.  Egaleco ne per fera
fanfaro stridas, sed harmoniplenan
arion kantas; hejmon mondhavenan
konstruas reciproke amo vera.

Oazo vi por tiu, kiu venis
el roka, korsekiga hejm-arido;
inspiro-fonto pri l’ ebleco homi.

Pro vi la fidon ree mi ekprenis,
ke la infanojn mi sukcesos sproni
al serĉo por aũtenta viv-divido.