Blankaj tagoj

Lea Goldberg
Melodio: Ŝlomo Jidov
Esperantigis: Amir Naor kaj Doron Modan

Ho tagoj, de blanka longec’, kiel somere radioj de sun’
Solec’ trankvila sur la pejzaĝ’ de la mont’
Malfermitaj pordoj direkte al silenta dun’
Pontoj altaj kaj rektaj kondukas de into al ont’

Vin, tagoj malplenaj kaj blankaj, povas mi teni sen ĝen’.
Lernis ridi jam mia kor’, ĉesis jam ĝia kont’
De konkuro kun la horloĝ’ de la nokt’ al maten’
Pontoj altaj kaj rektaj kondukas de into al ont’

Mia kor’ kutimiĝis al si, kalkulante laŭ sia batad’.
Laŭ la ritmo tenera ĝi vibras kaj cedas, pacigas nun sin,
Kiel bebo lulkanton al si zumas antaŭ dormad’
Dum kantante ekdormis la elĉerpita patrin’.