La lasta ringo

Célio Freitas Martins

El inter la diversaj sistemoj kiuj funkcias harmonie kaj sinergie interne de la homa korpo, mi elektis la digestan por aparta analizo.

La buŝo, se oni hipoteze forprenas la lipojn, estas baze formita de muskolo ringoforma, kiu nomiĝas rizorio (en la Latina: risorio de Santorini). Sekve venas la gorĝo, kiu siavice enhavas kvazaŭ ringon permesantan la eniron de manĝaĵoj en la ezofagon.

En la fino de ezofago estas alia “stenozo”, aŭ senklapa valvo, ankaŭ ringoforma, permesanta la eniron de la manĝaĵoj en la stomakon. Ĉar tiu valvo estas senklapa, tio permesas ke oni vomu, kiam necese.

Tiam, post multaj ĥemiaj transformiĝoj, kun adicio de hepataj kaj pankreataj produktoj, la “maso”, jam transformita en “paston” eniras la maldikan inteston tra organo nomata duodeno. Tie estas alia valvo, ankaŭ ringoforma, sed kun klapo, por malpermesi la reeniron de la “maso” denove en la stomakon.

Tie, tra la membranoj de la maldika intesto, la organismo absorbas kaj retenas la mikroskopajn nutraĵojn (proteinojn, vitaminojn, mineralajn salojn, ktp). La sangfluo de la kapilaraj vazoj “lekas” la membranojn kaj cirkuligas tiujn nutraĵetojn.

Finfine, la “amaso” estas lanĉita en la dikan inteston, kie ĝi suferas la partoprenon de utilaj bakterioj (kiuj produktas gasojn kapablajn puŝi de malsupre supren la “mason”, tra la supreniranta parto de tiu intesto (en la dekstra parto de abdomeno). Tiu “maso”, per peristaltaj movoj trairas la transversan kaj la descendan parton de la dika intesto (en la maldekstra parto de abdomeno).

Kaj la feka materialo, tiam, estas elĵetota tra la anuso, kiun ĉi tie mi nomas “la lasta ringo”, ĉar tie ekzistas alia duobla muskolo (interna kaj ekstera sfinkteroj), formanta tre rezistan ringon, la lastan, kiun populare oni nomas “la leda ringo”.

Anuso havas funkcion precize difinitan, nome: ellasi la “materialon” ne plu utilan al la organismo.

Ĝi servas ankaŭ kiel vojo por eniro de iuj medikamentoj (supozitorioj).

Kaj taŭgas ankaŭ kiel vojo por medicinaj diagnozoj de rektumaj kaj prostataj malsanoj.

Lastatempe oni sociologie multe emfazas la seksan uzadon de tiu “trueto”. Mi ne analizas ĉi tie ĉu tion oni konsideru “normala” aŭ “patologia”. Fakte estas, ke oni ne povas ignori la fakton, ke tiu stranga uzado akiras statuson de “la plej fundamenta homa rajto”, pravigante mondskalajn gigantajn ĉiujarajn manifestaciojn.

Jen la fundamenta demando: Ĉu peniso estas iaspeca supozitorio? Aŭ ĝi ekzistas por konduki spermon internen de virino por ŝin naskigi kaj tiele bonvenigi novajn homojn al ĉi tiu mondo? Kompreneble, la seksaj aparatoj ekzistas por garantii la pluekziston de la specioj, mi supozas. Peniso ankaŭ servas por forĵeti, per la urino, la ekskreciojn de la korpo.

Aliflanke, kial mi ne silentas aŭ ignoras ĉion ĉirilate?

Nova monda ordo, tiom aŭdaca ĝi estas, ne plu permesas al ni resti silentaj aŭ ignori ĉion ĉi. Ĉar ĝi trudas al ni siajn “filozofiajn” vidpunktojn, diktas, ke tiu lasta ringo apartenas precipe al la seksa aparato! Ke anuso estas organo kiun oni “devas” oferi por la penisaj plezuroj de aliaj. Evidente ke tio kontraŭas la biologion kaj fiziologion de la organo kaj “oficialigas” la kontraŭdirekton de la intesta trafikfluo. Kaj tiu kutimo ofte kaŭzas la rompon de la sfinkteroj, kun damaĝaj konsekvencoj por la tuta organismo, krom permanentaj doloro kaj sufero.

La agendo lgbt (lesbaninoj, gejoj, biseksaj kaj transseksuloj) krom defendi violente siajn vidpunktojn, trudante jure silenton al ĉiuj opinidiverĝuloj, tiujn ĉi klasigante kiel krimulojn, diskriminaciulojn, ktp, ili trudas, ke ilia korpo al ili apartenas, sed trudas tiujn samajn principojn al la infanaro, instruante ke viro ne naskiĝas viro, nek virino naskiĝas virino. Ili ĉiel intencas malkonstrui la tradician familion de patro, patrino kaj gefiloj. Trudas, ke la infanoj ne apartenu al la gepatroj, sed al la Ŝtato, kaj ke infanoj estu edukitaj laŭ tiuj novaj principoj. Viro “gej-edziĝas” kun alia viro, kaj rajtas adopti “gej-filojn”. Virinoj “gej-edziniĝas”. Ĉu ili rajtas konduti skandale en publiko, kaj neniu povas diri kion ajn, sub minaco esti konsiderita homofobiulo, kaj leĝe punita?...

Mi ŝategus ne verki pri tiu temo, sed oni ne plu povas silenti kaj ignori tiom da eksterlimaj realaĵoj. Ili urinas unu sur la harojn de alia, publike, sur podio, por ke la alia uzu oran ŝampuon. Ili defendas la liberigon de aborto… Ili trudas instruadon pri samseksemo en la bazaj lernolibroj de alfabetumiĝantaj infanoj… Ili piedbatas krucifiksojn, por ofendi la katolikajn, kaj metas krucifiksojn en la anuson publike!

Ili instruas, ke samseksemo kaj pederastio ĉiam ekzistis majoritate en ĉiuj mondopartoj kaj en ĉiuj epokoj de la homaro: Babilono, Sodoma-Gomorra, Romo, Grekujo… Kaj en tiu punkto ili pravas... Inkluzive Julio Cezaro, la Aŭgusto de Romo, estis konata kiel la edzo de ĉiuj edzinoj kaj la edzino de ĉiuj edzoj!...

Tio estas la problemo, kiu kaŭzas al mi panikon: Ĉu ne estas vere, ke en demokratio regas la volo de la plejmulto. Tio estas problemo, ĉar ili ja estas mondskale majoritato! Kaj se ili deklaros, ke samseksemo estu deviga? Ĉu vi estus demokrato?