La Loterio

Shirley Jackson
Tradukita el la angla de Barry Friedman

La mateno de la 27-a de junio estis klara kaj suna, kun la freŝa varmo de plensomera tago; la floroj abunde floris kaj la herbo estis riĉe verda. La homoj de la vilaĝo komencis kolektiĝi en la placo, inter la poŝtoficejo kaj la banko, ĉirkaŭ la deka horo; en kelkaj urbetoj estis tiom da homoj, ke la loterio daŭris du tagojn kaj devis komenciĝi la 26-an de junio, sed en ĉi tiu vilaĝo, kie estis nur ĉirkaŭ tricent homoj, la tuta loterio daŭris nur ĉirkaŭ du horojn, do ĝi povas komenciĝi je la deka horo matene kaj povas esti finita ĝustatempe por permesi al la vilaĝanoj reveni hejmen por la tagmeza manĝo.

La infanoj unue kunvenis, kompreneble. La lernejo estis lastatempe finita por la somero, kaj la sento de libereco sidis maltrankvile sur la plimulto el ili; ili emis kunveni trankvile dum kelka tempo antaŭ ol ekis bruegaj ludoj, kaj ilia babilado estis ankoraŭ pri la klasĉambro kaj la geinstruistoj, pri libroj kaj riproĉoj. Bobby Martin jam plenigis siajn poŝojn je ŝtonoj, kaj la aliaj knaboj baldaŭ sekvis lian ekzemplon, elektante la plej glatajn kaj rondajn ŝtonojn; Bobby kaj Harry Jones kaj Dickie Delacroix — la vilaĝanoj prononcis ĉi tiun nomon “Dellacroy” — post iom da tempo faris grandan amason da ŝtonoj en unu angulo de la placo kaj gardis ĝin kontraŭ la invadoj de la aliaj knaboj. La knabinoj staris flanken, parolante inter si, rigardante trans la ŝultroj la knabojn, kaj la tre malgrandaj infanoj ruliĝis en la polvo aŭ kroĉiĝis al la manoj de siaj pli aĝaj fratoj aŭ fratinoj.

Baldaŭ la viroj komencis kolektiĝi, pririgardante siajn proprajn infanojn, parolante pri plantado kaj pluvo, traktoroj kaj impostoj. Ili staris kune, for de la amaso da ŝtonoj en la angulo, kaj iliaj ŝercoj estis kvietaj kaj ili ridetis prefere ol ridis. La virinoj, surportantaj paliĝintajn domrobojn kaj sveterojn, venis baldaŭ post iliaj viroj. Ili salutis unu la alian kaj interŝanĝis pecetojn da klaĉo dum ili iris aliĝi al siaj edzoj. Baldaŭ la virinoj, starantaj apud siaj edzoj, komencis voki al siaj infanoj, kaj la infanoj venis kontraŭvole, devante esti vokita kvar aŭ kvin fojojn. Bobby Martin eksubiĝis sub la kaptantan manon de sia patrino kaj kuris, ridante, reen al la amaso da ŝtonoj. Lia patro akre parolis, kaj Bobby venis rapide kaj prenis sian lokon inter lia patro kaj lia plej maljuna frato.

La loterio estis gvidita - kiel estis la kvadratdancoj, la adoleska klubo, la Halovenprogramo - de S-ro Summers, kiu havis tempon kaj energion por dediĉi sin al civitanaj aktivadoj. Li estis rondvizaĝa, gaja viro kaj li administris la karbkomercon, kaj homoj sentis kompaton al li, ĉar li ne havis infanojn kaj lia edzino estis skoldulino. Kiam li alvenis sur la placon, portante la nigran lignan skatolon, aŭdiĝis murmuro de konversacio inter la vilaĝanoj, kaj li mansvingis kaj vokis, "Hodiaŭ iom malfrue, homoj." La poŝtestro, S-ro Graves, sekvis lin, portante trikruran tabureton, kaj la tabureto estis metita en la centron de la placo kaj S-ro Summers metis sur ĝin la nigran skatolon. La vilaĝanoj retropaŝis, lasante interspacon inter si kaj la tabureto kaj kiam S-ro Summers diris, "Ĉu kelkaj el vi uloj volas helpi mi?" estis hezito antaŭ du viroj, S-ro Martin kaj lia plej maljuna filo, Baxter, venis antaŭen por teni la skatolo fikse sur la tabureto dum S-ro Summers kirlis la paperojn ene de ĝi.

La origina ekipaĵo por la loterio estis perdita antaŭ longe, kaj la nigra skatolo, kiu nun estas sur la tabureto, estis uzata eĉ antaŭ ol Maljunulo Warner, la plej maljuna viro en la urbo, naskiĝis. S-ro Summers ofte parolis al la vilaĝanoj pri farado de nova skatolo, sed neniu ŝatis interrompi eĉ la tradicio, tiu estis reprezentita per la nigra skatolo. Estis rakonto, ke la nuna skatolo estis farita uzanta kelkajn pecojn de la skatolo kiu antaŭis ĝin, tiu kiu estis konstruita kiam la unua homoj ekloĝis por fari vilaĝon ĉi tie. Ĉiujare, post la loterio, S-ro Summers komencis paroli denove pri nova skatolo, sed ĉiujare la temo forvelkis sen io ajn farita. La nigra skatolo iĝis pli eluzita ĉiujare; ĝi jam ne estis tute nigra sed estis splitiĝinta malbone laŭ unu flanko montri la originan lignokoloron, kaj kelkloke estis paliĝinta aŭ makulita.

S-ro Martin kaj lia plej maljuna filo, Baxter, tenis la nigran skatolon sekure sur la tabureto ĝis S-ro Summers plene kirlis la paperojn per sia mano. Ĉar tiom da la rito estis forgesita aŭ forĵetita, S-ro Summers sukcesis havi paperpecetojn anstataŭi la lignopecetojn, kiuj estis uzataj dum generacioj. Lignopecetoj, S-ro Summers argumentis, estis tre bonaj kiam la vilaĝo estis eta, sed nun kiam la loĝantaro estis pli ol tricent kaj verŝajne daŭrigos kreski, estas necese uzi ion, kio pli facile kongruus en la nigran skatolon. Dum la nokto antaŭ la loterio, S-roj Summers kaj Graves estigis la paperetojn kaj metis ilin en la skatolon, kaj poste ĝi estis forprenita al la monŝranko de la karbokompanio de S-ro Summers kaj enŝlosita ĝis S-ro Summers estis preta preni ĝin al la placo la sekvantan matenon. Dum la resto de la jaro, la skatolo estis formetita, foje unu loko, foje alia; ĝi pasigis unu jaron en la garbejo de S-ro Graves kaj alian jaron subpiede en la poŝtoficejo, kaj iufoje ĝi estis metita sur breton en la nutraĵvendejo de S-ro Martin kaj lasita tie.

Estis multe da tumulto fari antaŭ ol S-ro Summers deklaris la loterion malfermita. Estis la listoj krei -- de estroj de familioj, estroj de hejmoj en ĉiu familio, membroj de ĉiu domanaro en ĉiu familio. Okazis la ĝusta ĵuro de S-ro Summers fare de la poŝtestro, kiel la oficisto de la loterio; antaŭe, iuj homoj memoris, estis iuspeca recitalo, prezentita de la oficisto de la loterio, deviga, senmelodia ĉanto kiu estis laŭregule deklamis monotone ĉiujare; iuj homoj kredis ke la oficisto de la loterio kutimis stari ĝuste tiel kiam li diris aŭ kantis ĝin, aliaj kredis, ke li devis marŝi inter la homoj, sed antaŭ jaroj kaj jaroj ĉi tiu parto de la rito estis permesita pasi. Estis ankaŭ rita saluto, kiun la oficisto de la loterio devis uzi por alparoli ĉiun personon, kiu venis por loti el la skatolo, sed ĉi tio ankaŭ ŝanĝiĝis dum tempo, ĝis nun estas necese nur ke la oficisto parolu al ĉiu proksimiĝanta persono. S-ro Someroj estis tre bona pri ĉio ĉi; en sia pura blanka ĉemizo kaj blua ĝinzo, kun unu mano ripozanta senzorge sur la nigra skatolo, li ŝajnis tre taŭga kaj grava dum li senfine parolis kun S-ro Graves kaj la Martinoj.

Ĝuste kiam S-ro Summers finfine ĉesis paroli kaj turnis sin al la kunvenintaj vilaĝanoj, venis S-ino Hutchinson haste laŭ la pado al la placo, ŝia svetero ĵetita sur ŝiajn ŝultrojn, kaj glitis en lokon en la malantaŭo de la homamaso. "Mi tute forgesis, kiu tago estis," ŝi diris al S-ino Delacroix, kiu staris apud ŝi, kaj ili ambaŭ mallaŭte ridis. "Mi pensis ke mia edzo estas malantaŭ la domo, stakiganta lignon," S-ino Hutchinson daŭrigis, "kaj tiam mi rigardis tra la fenestro kaj la infanoj estis for, kaj tiam mi memoris, ke estis la dudek- sepa kaj mi venis kurante." Ŝi sekigis la manojn sur sia antaŭtuko, kaj S-ino Delacroix diris: "Vi venis ĝustatempe tamen. Ili ankoraŭ paroladas tie supre."

S-ino Hutchinson streĉis sian kolon por vidi tra la homamaso kaj trovis siajn edzon kaj infanojn starantajn proksime de la fronto. Ŝi frapetis la brakon de S-ino Delacroix kiel adiaŭo kaj komencis trairi la homamaso. La homoj disiĝis bonhumore por lasi ŝin trairi: du aŭ tri homoj diris, en voĉoj nur sufiĉe laŭta por esti aŭdita trans la homamaso, "Jen venas via fraŭlino, Hutchinson," kaj "Bill, ŝi alvenis ĉi tie finfine." S-ino Hutchinson atingis sian edzon, kaj S-ino Summers, kiu atendis, diris gaje, "Mi pensis, ke ni devos procedi sen vi, Tessie." S-ino Hutchinson diris, ridetante, "Ĉu vi ne volas, ke mi lasu miajn pladojn en la lavujo, ĉu, Joe?," kaj milda ridado kuris tra la homamaso dum la homoj removiĝis en pozicion post la alveno de S-ino Hutchinson.

"Nu, nun," S-ino Summers diris sobre, "Mi kredas, ke ni komencu por fini ĉi tion, por ke ni povas denove labori. Ĉu iu ne estas ĉi tie?"

"Dunbar," diris pluraj homoj. "Dunbar, Dunbar."

S-ro Summers konsultis sian liston. "Clyde Dunbar," li diris. "Ĝuste. Li rompis sian kruron, ĉu ne? Kiu lotas por li?"

"Mi, mi supozas," diris virino. kaj S-ro Summers turnis sin por rigardi ŝin. "Edzino lotas por sia edzo," S-ro Summers diris. "Ĉu vi ne havas plenkreskan knabon fari ĝin por vi, Janey?" Kvankam S-ro Summers kaj ĉiuj aliaj en la vilaĝo sciis la respondon perfekte bone, estis la afero de la oficisto de la loterio demandi tiajn demandojn formale. S-ro Summers atendis kun esprimo de ĝentila intereso dum S-ino Dunbar respondis.

"Horaco havas nur dek ses jarojn," S-ino Dunbar diris bedaŭrinde. "Mi supozas, ke mi devas anstataŭi mian edzon ĉi-jare."

"Ĝuste," S-ro Summers diris. Li faris noton sur la listo, kiun li tenis. Tiam li demandis, "Ĉu la Vatson-knabo lotas ĉi-jare?"

Alta knabo en la homamaso levis la manon. "Jen," li diris. "Mi lotas por mia patrino kaj mi." Li palpebrumis la okulojn nervoze kaj klinis la kapon dum pluraj voĉoj en la homamaso diris rimarkojn kiel "Bona ulo, Jack," kaj "Mi ĝojas vidi, ke via patrino havas viron fari ĝin."

"Nu," diris S-ro Summers, "Mi supozas, ke tio estas ĉiuj. Ĉu Maljunulo Warner estas ĉi tie?"

"Jen," voĉo diris, kaj S-ro Summers kapjesis.

Subita silento falis sur la homamason, kiam S-ro Summers klarigis sian gorĝon kaj rigardis la liston. "Ĉu ĉio estas preta?" li ekkriis. “Nun, mi legos la nomojn — unue la estroj de familioj — kaj la viroj venu ĉi tien kaj elprenu paperon el la skatolo. Tenu la paperon faldita en via mano sen rigardi ĝin ĝis ĉiuj havas turnon. Ĉu ĉio estas klara?"

La homoj jam faris tion tiom da fojoj, ke ili nur duone aŭskultis la instrukciojn: la plimulto estis trankvila, malsekigante siajn lipojn, ne ĉirkaŭrigardante. Tiam S-ro Summers levis unu manon alte kaj diris, "Adams." Viro malaperis de la homamaso kaj venis antaŭen. "Saluton, Steve," S-ro Summers diris, kaj S-ro Adams diris, "Saluton, Joe." Ili grimacis unu al la alia senhumore kaj nervoze. Tiam S-ro Adams atingis en la nigran skatolon kaj elprenis falditan paperon. Li firme tenis ĝin ĉe unu angulo dum li turniĝis kaj haste revenis al sia loko en la homamaso, kie li staris iom aparte de sia familio, ne rigardante malsupren lian manon.

"Allen," S-ro Summers diris. "Anderson . . . . Bentham."

"Ŝajnas, ke tute ne estas tempo inter loterioj plu," S-ino Delacroix diris al S-ino Graves en la malantaŭa vico. "Ŝajnas, ke ni havis la lastan nur pasintsemajne."

"La tempo certe pasas rapide," S-ino Graves diris.

"Clark . . . .Delacroix."

"Jen mia maljunulo," diris S-ino Delacroix. Ŝi retenis la spiron dum ŝia edzo iris antaŭen.

"Dunbar," diris S-ro Summers, kaj S-ino Dunbar iris neŝanĝiĝeme al la skatolo dum unu el la virinoj diris, "Daŭrigu, Janey," kaj alia diris, "Jen, ŝi iras."

"Ni sekvas," S-ino Graves diris. Ŝi rigardis dum S-ro Graves ĉirkaŭiris de la flanko de la skatolo, grave salutis S-ron Summers kaj elektis papereton el la skatolo. Ĝis nun, tra la tuta homamaso estis viroj tenantaj la malgrandajn falditajn paperojn en sia granda mano, nervoze turnante ilin ree kaj ree. Sinjorino Dunbar kaj ŝiaj du filoj staris kune, S-ino Dunbar tenante la papereton.

"Harburt . . . . Hutchinson."

"Suprenu tien, Vilĉjo," diris S-ino Hutchinson, kaj la homoj apud ŝi ridis.

“Jones.”

"Ili ja diras," S-ro Adams diris al Maljunulo Warner, kiu staris apud li, "ke en la nordo vilaĝo oni parolas pri rezigni la loterion."

Maljunulo Warner snufis. "Aro da frenezaj malsaĝuloj," li diris. "Aŭskultante la junulojn, nenio estas sufiĉe bona por ili. La sekva afero, kiun vi lernos, estos, ke ili volos denove vivi en kavernoj, neniu laboru pli, kaj ni ĉiuj vivu laŭ tia maniero dum kelka tempo. Antaŭe estis diro pri 'Loterio en junio, maizo estos abunda baldaŭ.' Kaj en mallonga tempo ni ĉiuj manĝus stufitajn cikidojn kaj glanojn. Ĉiam okazis loterio," li aldonis malbonhumore. "Estas sufiĉe malbone vidi junan Joe Summers tie supre ŝercante kun ĉiuj."

"Kelkaj lokoj jam forlasis loteriojn," S-ino Adams diris.

"Nenio krom problemoj je tio," diris Maljunulo Warner forte. "Aro da junaj malsaĝuloj."

"Martin." Kaj Bobby Martin rigardis sian patron iri antaŭen. "Overdyke . . . . Percy."

"Mi deziras, ke ili rapidus," diris S-ino Dunbar al sia pli maljuna filo. "Mi deziras, ke ili rapidus."

"Ili preskaŭ finiĝis," diris ŝia filo.

"Vi pretiĝas kuri diri al paĉjo," diris S-ino Dunbar.

S-ro Summers laŭtigis sian propran nomon kaj poste precize paŝis antaŭen kaj elektis slipon el la skatolo. Tiam li vokis, "Warner."

"Ĉi tio estas la sepdek-sepa jaro, ke mi estas en la loterio," diris Maljunulo Warner dum li trairis la homamason. "La sepdek-sepa fojo."

"Vatson." La alta knabo venis malgracie tra la homamaso. Iu diris: "Ne estu nervoza, Joĉjo," kaj S-ro Summers diris, "Prenu la necesan tempon, filo."

"Zanini."

Post tio, estis longa paŭzo, senspira paŭzo, ĝis S-ro Summers. tenante sian papereton en la aero, diris: "Bone, uloj." Dum minuto, neniu moviĝis, kaj tiam ĉiuj paperetoj estis malfermitaj. Subite, ĉiuj virinoj ekparolis samtempe, dirante, "Kiu ĝi estas?", "Kiu havas ĝin?", "Ĉu ĝi estas la Dunbar-oj?," "Ĉu ĝi estas la Watson-oj?" Tiam la voĉoj komencis diri, "Estas Hutchinson. Estas Bill," "Bill Hutchinson havas ĝin."

"Iru diri al via patro," diris S-ino Dunbar al sia pli maljuna filo.

Homoj komencis ĉirkaŭrigardi por vidi la Hutchinson-oj. Bill Hutchinson staris kviete, fiksrigardante la paperon en sia mano. Subite, Tessie Hutchinson kriis al S-ro Summers, “Vi ne donis al li tempon sufiĉe por preni ajnan paperon, kiun li volis. Mi vidis vin. Ne estis juste!"

"Estu bona sportuloin, Tessie," Delacroix vokis, kaj S-ino Graves diris, "Ni ĉiuj prenis la saman ŝancon."

"Silentu, Tessie," diris Bill Hutchinson.

"Nu, ĉiuj," diris S-ro Summers, "tio estis farita sufiĉe rapide, kaj nun ni devas iom rapidi pli por finiĝi ĝustatempe." Li konsultis sian sekvan liston. "Bill," li diris, "vi lotas por la familio Hutchinson. Ĉu vi havas aliajn domanarojn en la Hutchinson-oj?"

"Estas Don kaj Eva," kriis S-ino Hutchinson. "Igu ilin preni sian ŝancon!"

"Filinoj lotas kun la familioj de siaj edzoj, Tessie," diris S-ro Summers milde. "Vi scias tion kiel bone kiel iu ajn alia."

"Ne estis juste," diris Tessie.

"Mi supozas ke ne, Joe." Bill Hutchinson diris bedaŭrinde. "Mia filino lotas kun la familio de sia edzo; tio estas ja justa. Kaj mi havas neniun alian familion krom la infanoj."

"Do, koncerne lotadon por familioj, tio estas vi," S-ro Summers diris klarigante, "kaj koncerne lotadon por domanaroj, tio estas vi ankaŭ. Ĉu ne?"

"Ĝuste," diris Bill Hutchinson.

"Kiom da infanoj, Bill?" S-ro Summers demandis formale.

"Tri," diris Bill Hutchinson. "Estas Bill pli juna, kaj Nancy, kaj malgranda Dave. Kaj Tessie kaj mi."

"Bone do," diris S-ro Summers. "Harry, ĉu vi ricevis iliajn biletojn reen?"

S-ro Graves kapjesis kaj levis la paperetojn. "Metu ilin en la skatolon, do," S-ro Summers direktis. "Prenu tiun de Bill kaj enmetu ĝin."

"Mi pensas, ke ni devu rekomenci," diris S-ino Hutchinson, kiel eble plej trankvile. “Mi diras al vi, ke ĝi ne estis justa. Vi ne donis al li sufiĉe da tempo por elekti. Ĉiuj vidis tion."

S-ro Graves elektis la kvin slipojn kaj metis ilin en la skatolon, kaj li faligis ĉiujn paperojn krom tiuj sur la teron, kie la venteto kaptis ilin kaj forlevis ilin.

"Aŭskultu, ĉiuj," diris S-ino Hutchinson al la homoj ĉirkaŭ si.

"Ĉu vi estas preta, Bill?" demandis S-ro Summers, kaj Bill Hutchinson, kun unu rapida rigardeto ĉirkaŭe al sia edzino kaj infanoj, kapjesis.

"Memoru," diris S-ro Summers, "prenu la slipojn kaj tenu ilin falditaj ĝis ĉiu persono prenis unu. Harry, vi helpu al la malgranda Dave." S-ro Graves prenis la manon de la knabeto, kiu volonte venis kun li supren al la skatolo. "Prenu paperon el la skatolo, Davy," S-ro Summers diris. Davy metis sian manon en la skatolon kaj ridis. "Prenu nur unu paperon" S-ro Summers diris. "Harry, vi tenu ĝin por li." S-ro Graves prenis la mano de infano kaj forigis la falditan paperon de la streĉa pugno kaj tenis ĝin dum la malgranda Dave staris apud li kaj rigardis supren al li mirinde.

"Nancy poste," diris S-ro Summers. Nancy havis dek du jarojn, kaj ŝiaj lernejaj amikoj spiris peze dum ŝi iris antaŭen ĝustigante sian jupon, kaj delikate prenis slipon el la skatolo "Bill pli juna," S-ro Summers diris, kaj Billy, lia vizaĝo ruĝa kaj liaj piedoj tro grandaj, preskaŭ renversis la skatolon dum li elprenis paperon. "Tessie," S-ro Someroj diris. Ŝi hezitis dum minuto, defie ĉirkaŭrigardante, kaj poste metis siajn lipojn kaj supreniris al la skatolo. Ŝi elprenis rapide paperon kaj tenis ĝin malantaŭ si.

"Bill," diris S-ro Summers, kaj Bill Hutchinson etendis la manon en la skatolon kaj palpis ĉirkaŭe, kaj fine elprenante sian manon kun la paperpeceto en ĝi.

La homamaso estis kvieta. Knabino flustris, "Mi esperas, ke ne estas Nancy," kaj la sono de la flustro atingis la randoj de la homamaso.

"Ne estas tia, kia ĝi antaŭe estis," Maljunulo Warner diris klare. "Homoj ne estas kiel ili antaŭe estis."

"Bone," diris S-ro Summers. "Malfermu la paperojn. Harry, vi malfermu tiun de eta Dave."

S-ro Graves malfermis la papereton kaj estis ĝenerala suspiro tra la homamaso dum li tenis ĝin supren kaj ĉiuj povis vidi, ke ĝi estas malplena. Nancy kaj Bill pli juna malfermis siajn paperetojn samtempe, kaj ambaŭ ekradiis kaj ridis, turnante sin al la homamaso kaj tenante iliajn paperetojn super siaj kapoj.

"Tessie," diris S-ro Summers. Estis paŭzo, kaj tiam S-ro Summers rigardis Bill Hutchinson, kaj Bill disfaldis sian paperon kaj montris ĝin. Ĝi estis blanka.

"Ĝi estas Tessie," diris S-ro Summers, kaj lia voĉo estis mallaŭta. "Montru al ni ŝian paperon, Bill."

Bill Hutchinson iris al sia edzino kaj devigis la papereton el ŝia mano. Ĝi havis nigran makulon ĝin, la nigran makulon, kiun S-ro Summers faris la antauxan nokton per la peza krajono en la karb- kompania oficejo. Bill Hutchinson tenis ĝin supren, kaj estis tumulto en la homamaso.

"Bone, homoj," S-ro Summers diris. "Ni finu rapide."

Kvankam la vilaĝanoj forgesis la riton kaj perdis la originan nigran skatolon, ili ankoraŭ memoris uzi ŝtonojn. La ŝtonamaso, kiun la knaboj faris pli frue, estis preta; estis ŝtonoj sur la tero kun la moviĝantaj pecetoj da papero, kiuj elvenis el la skatolo. S-ino Delacroix elektis ŝtonon tiel grandan ke ŝi devis prenu ĝin per ambaŭ manoj kaj turnis sin al S-ino Dunbar. "Venu," ŝi diris. "Rapidu."

S-ino Dunbar havis malgrandajn ŝtonojn en ambaŭ manoj, kaj ŝi diris, spiregante, "Mi tute ne povas kuri. Vi devos antaŭiri kaj mi atingos vin."

La infanoj jam havis ŝtonojn, kaj iu donis al la malgranda Davy Hutchinson kelkajn ŝtonetojn.

Tessie Hutchinson jam estis en la centro de senbara spaco, kaj ŝi etendis siajn manojn senespereme dum la vilaĝanoj transloĝiĝis al ŝi. "Ne estas juste," ŝi diris. Ŝtono trafis ŝin je la flanko de la kapo.

Maljunulo Warner estis diranta, "Venu, venu, ĉiuj." Steve Adams estis en la fronto de la homamaso de vilaĝanoj, kun S-ino Graves apud li.

"Ne estas juste, ne estas ĝuste," kriegis S-ino Hutchinson, kaj tiam ili estis sur ŝi.