La Libro de la Leĝo

Aleister Crowley  (1875-1947)
Esperantigis: Joe Fumai

Liber AL vel Legis

La Libro de la Leĝo

sub Figurâ CCXX

kiel transdonita de XCIII=418

al DCLXVI

 1. Had! La manifestado de Nuit.
 2. La senvualigo de la amaso de ĉielo.
 3. Ĉiu viro kaj ĉiu virino estas stelo.
 4. Ĉiu nombro estas senfina; ne estas diferenco.
 5. Helpu min, o militestro de Tebo, kun mia senvualiĝo antaŭ la Idoj de homaro!
 6. Estu ci Hadit, mia sekreta centro, mia koro & mia lango!
 7. Jen! ĝin rivelas Aiwass la ministro de Hoor-Paar-Kraat.
 8. La Khabs estas en la Khu, ne la Khu en la Khabs.
 9. Kultu do la Khabs-on, kaj vidu mian lumon verŝatan sur vin!
 10. Miaj servistoj estu malmultaj & sekretaj: ili regos la multajn & konatajn.
 11. Jen la stultuloj, kiujn adoras homoj; ambaŭ iliaj Dioj & iliaj homoj estas stultuloj.
 12. Antaŭvenu, ho infanoj, sub la steloj, & satigu vin per amo!
 13. Mi estas super vi kaj en vi. Mia ekstazo estas en la via. Mia ĝojo estas vidi vian ĝojon.
 14. Super, la gemita lazuro estas
  La nuda pompo de Nuit;
  Ŝi ekstaze kliniĝas por kisi
  La sekretajn ardojn de Hadit.
  La flugila globo, la stela bluo,
  Estas miaj, O Ankh-af-na-khonsu!
 15. Nun vi sciu ke la elektita pastro & apostolo de spaco senfina estas la princpastro, la Besto; kaj al sia virino nomata la Skarlata Virino ĉiu potenco estos donata. Ili alkondukos miajn infanojn al sia grego: ili alportos la gloron de la steloj en la korojn de homoj.
 16. Ĉar li ĉiam estas suno, kaj ŝi luno. Sed por li estas la flugila sekreta flamo, kaj por ŝi la klinanta stellumo.
 17. Sed vi ne estas tiel elektita.
 18. Brulu sur iliaj fruntoj, o superba serpento!
 19. O lazurpalpebra virino, kliniĝu super ili!
 20. La ŝlosilo de la ritoj estas en la sekreta vorto, kiun mi donis al li.
 21. Kun la Dio & la Adoranto mi estas nenio: ili ne vidas min. Ili estas kiel sur la tero; mi estas Ĉielo, kaj ne ekzistas Dio krom mi, kaj mia sinjoro Hadit.
 22. Nun, tiel, mi estas konata de vi per mia nomo Nuit, kaj de li per sekreta nomo, kiun mi donos al li kiam li finfine konos min. Tial ke mi estas Senfina Spaco, kaj la Senfinaj Steloj de ĝi, faru vi la samon. Ligu nenion! Ne estu diferenco por vi inter iu objekto & alia objekto; ĉar tiel venas ĉagreno.
 23. Sed tiu, kiu profitus el tio ĉi, li estu la ĉefo de ĉiu!
 24. Mi estas Nuit, kaj mia nombro estas ses kaj kvindek.
 25. Dividu, adiciu, multipliku, kaj komprenu.
 26. Tiam diris la profeto kaj sklavo de la belulo: Kiu estas mi, kaj kio estos la signo? Do ŝi respondis al li, kliniĝante, flagranta flamo blua, ĉiontuŝanta, ĉionpenetranta, ŝiaj belaj manoj sur la nigra tero, & ŝia svelta korpo arkigita por amo, kaj ŝiaj molaj piedoj ne damaĝantaj la floretojn: Ci scias! Kaj la signo estos mia ekstazo, la konscio de la kontinueco de ekzistado, la ĉieesto de mia korpo.
 27. Tiam la pastro respondis & diris al la Reĝino de Spaco, kisante ŝiajn belajn brovojn, kaj la roso de ŝia lumo banante lian tutan korpon per dolĉa parfumo de ŝvito: O Nuit, kontinuanto de Ĉielo, lasu ke ĉiam estu; ke homoj ne parolu pri Ci kiel Unu sed kiel Nul; kaj lasu ke ili tute ne parolu pri ci, tial ke ci estas kontinua!
 28. Nenio, spiris la lumo, febla & fea, de la steloj, kaj du.
 29. Ĉar mi estas dividita por la bono de amo, por la ŝanco de unuiĝo.
 30. Ĉi tio estas la kreo de la mondo, ke la doloro de apartiĝo estu kiel nenio, kaj la ĝojo de solviĝo kiel ĉio.
 31. Pri ĉi stultaj homoj kaj iliaj veoj ci tute ne maltrankviliĝu! Ili sentas malmulte; tio, kio estas, estas ekvilibrigita per malfortaj ĝojoj; sed vi estas miaj elektitoj.
 32. Obeu mian profeton! plenumu la provegojn de mia scio! strebu nur al mi! Tiam la ĝojoj de mia amo elaĉetos vin el ĉia doloro. Tio ja estas: mi ĵuras tion per la volbo de mia korpo; per mia sankta koro kaj lango; per ĉio, kion mi povas doni, per ĉio, kion mi deziras de vi ĉiuj.
 33. Tiam la pastro falis en profundan trancon aŭ svenon, & diris al la Reĝino de Ĉielo; Skribu al ni la provegojn; skribu al ni la ritojn; skribu al ni la leĝon!
 34. Sed ŝi diris: la provegojn mi ne skribas: la ritoj estu duonaj konataj kaj duonaj kaŝitaj: la Leĝo estas por ĉiu.
 35. Ĉi tio, kion vi skribas, estas la triobla libro de la Leĝo.
 36. Mia skribo Ankh-af-na-khonsu, la pastro de la princoj, ne eĉ en unu litero ŝanĝos ĉi libron; sed por ke ne estu eraro, li komentos ĝin per la saĝo de Ra-Hoor-Khu-it.
 37. Ankaŭ la mantroj kaj sorĉoj; la obeah kaj la wanga; la laboro de la bastono kaj la laboro de la glavo; ĉi tiujn li lernos kaj instruos.
 38. Li devas instrui; sed li rajtas severigi la provegojn.
 39. La vorto de la Leĝo estas Өελημα.
 40. Tiu, kiu nomos nin Telemanoj ne pekos, se li ekzamenus intime la vorton. Ĉar tie enestas Tri Gradoj, la Ermito, kaj la Amanto, kaj la homo de Tero. Faru tion, kion ci volas estu la tuto de la Leĝo.
 41. La vorto de Peko estas Forteno. Ho viro! ne rifuzu cian edzinon, se ŝi volus! O amanto, se ci volus, foriru! Ne ekzistas ligo, kiu povas unuigi la apartigitojn krom amo: ĉio alia estas malbeno. Malbenita! Malbenita estu ĝi por la eonoj! Infero.
 42. Lasu tiun staton de multeco, katenita kaj abomenanta. Tiel al ĉio de ci; ci rajtas fari nenion krom cia volo.
 43. Faru tion, kaj neniu alia neos.
 44. Ĉar pura volo, ne konsolita per celo, liberigita de la avido je rezulto, estas ĉiel perfekta.
 45. La Perfekto kaj la Perfekto estas unu Perfekto kaj ne du; ne, estas nenio!
 46. Nenio estas sekreta ŝlosilo de ĉi leĝo. Sesdek unu ĝin nomas la judoj; mi nomas ĝin ok, okdek, kvarcent & dek ok.
 47. Sed ili havas la duonon: unuigu ilin per cia arto por ke ĉio neniiĝu.
 48. Mia profeto estas stultulo kun sia unu, unu, unu; ĉu ili ne estas la Bovo, kaj nenio laŭ la Libro?
 49. Aboliciitaj estas ĉiuj ritoj, ĉiuj provegoj, ĉiuj vortoj kaj signoj. Ra-Hoor-Khuit prenis sian seĝon en la Oriento je la Ekvinokso de la Dioj; kaj Asar estu kun Isa, kiuj ankaŭ estas unu. Sed ili ne estas el mi. Asar estu la adoranto, Isa la suferanto; Hoor en sia sekreta nomo kaj pompo estas la Sinjoro iniciatanta.
 50. Estas vorto direnda pri la Hierofanta tasko. Jen! estas tri provegoj en unu, kaj oni povas doni ĝin laŭ tri manieroj. La krudaj devas pasi tra la fajro; la fajnaj estu provataj per intelekto, kaj la sublimaj elektitoj en la plej alta. Tiel vi havas stelon & stelon, sistemon & sistemon; ne lasu ke unu bone konu la alian!
 51. Ekzistas kvar pordoj al unu palaco; la planko de tiu palaco estas el arĝento kaj oro; lazurito & jaspo estas tie; kaj ĉiaj raraj odoroj; jasmeno & rozo, kaj la emblemoj de morto. Lasu lin eniri unu post la alia aŭ samtempe tra la kvar pordoj; lasu lin stari sur la planko de la palaco. Ĉu li ne sinkos? Amn. Ho! militisto, se cia servisto sinkus? Sed estas rimedoj kaj rimedoj. Estu bonegaj tiel: vestu vin per belaj vestaĵoj; manĝu riĉajn manĝaĵojn kaj trinku dolĉajn vinojn kaj vinojn ŝaŭmantajn! Ankaŭ satigu vin per amo laŭvole, kiam ajn, kie ajn, kaj kun kiu ajn vi volus! Sed ĉiam al mi.
 52. Se tio ne estus justa; se vi kunfandus la spacetojn, dirante: Ili estas unu; aŭ dirante: Ili estas multaj; se la rito neniam estus al mi: tiam atendu la terurajn juĝojn de Ra Hoor Khuit!
 53. Ĉi tio regeneros la mondon, la malgranda mondo mia fratino, mia koro & mia lango, al kiu mi sendas ĉi tiun kison. Plie, o skribo kaj profeto, kvankam ci estas el la princoj, ĝi nek pacigos cin nek absolvos cin. Sed ekstazo kaj ĝojo de tero estu ciaj: ĉiam Al mi! Al mi!
 54. Ŝanĝu eĉ ne la stilon de litero; ĉar rigardu! ci, o profeto, ne rigardos ĉiom da ĉi tiuj misteroj enkaŝitaj.
 55. La ido de ciaj visceroj, li rigardos ilin.
 56. Atendu lin nek el la Oriento, nek el la Okcidento; ĉar el nenia atendita domo venas tiu infano. Aum! Ĉiuj vortoj estas sanktaj kaj ĉiuj profetoj veraj; krom ke ili nur komprenas iom; solvu la unuan duonon de la ekvacio, lasu la duan neatakitan. Sed ci havas ĉion en la klara lumo, kaj iom, sed ne ĉio, en la mallumo.
 57. Alvoku min sub miaj steloj! Amo estas la leĝo, amo sub volo. Kaj ne lasu la stultulojn miskompreni amon; ĉar estas amo kaj amo. Jen la kolombo, kaj jen la serpento. Bone elektu! Li, mia profeto, jam elektis, sciante la leĝon de la fortreso, kaj la grandan misteron de la Domo de Dio.
  Ĉiuj el ĉi maljunaj literoj de mia Libro estas ĝustaj; sed צ ne estas la Stelo. Ĉi tio ankaŭ estas sekreta; mia profeto malkaŝos ĝin al la saĝuloj.
 58. Mi donas neimageblajn ĝojojn sur la tero; certecon, ne fidon, dum vivo, ĉe morto; pacon nepriparoleblan, kvieton, ekstazon; nek demandas mi ion kiel oferaĵon.
 59. Mia incenso estas el rezinaj lignoj & gumoj; kaj ne enestas sango: pro mia hararo la arboj de Eterneco.
 60. Mia nombro estas 11, kiel ĉiuj el iliaj nombroj, kiuj estas de ni. La Kvin Pinta Stelo, kun Cirklo en la Mezo, & la cirklo estas Ruĝa. Mia koloro estas nigro por la blinduloj, sed la bluo & oro estas vidataj per la vidantuloj. Plue mi havas sekretan gloron por tiuj, kiuj amas min.
 61. Sed ami min estas pli bona ol ĉiuj aferoj: se sub la noktaj-steloj en la dezerto ci nune bruligus mian incenson antaŭ mi, alvokanta min kun pura koro, kaj la Serpento tie flamus, ci venos por kuŝi iom en mia sino. Por unu kiso ci pretos fordoni ĉion; sed tiu, kiu fordonus polveron perdos ĉion ĉe tiu horo. Vi kolektos varojn kaj stokon da virinoj kaj spicoj; vi surhavos kostajn juvelojn; vi superos la naciojn de la tero per pompo & fiero; sed ĉiam pro la amo de mi, kaj tiel vi venos al mia ĝojo. Mi ordonas vin klare veni antaŭ mi en unupeca robo, kaj kovrita per riĉa kapvesto. Mi amas vin! Mi sopiras al vi! Pala aŭ purpura, vualita aŭ voluptema, mi kiu estas tute plezuro kaj purpuro, kaj ebrieco de la plej interna senco, deziras vin. Surmetu la flugilojn, kaj veku la spiralitan pompon en vi: venu al mi!
 62. Ĉe ĉiuj miaj renkontiĝoj kun vi la pastrino diros — kaj ŝiaj okuloj brulos de deziro dum ŝi staras nude kaj ĝojante en mia sekreta templo — Al mi! Al mi! alvokanta la flamon de la koroj de ĉiuj per ŝia amkanto.
 63. Kantu la ravan amkanton al mi! Bruligu al mi parfumojn! Surhavu al mi juvelojn! Drinku al mi, ĉar mi amas vin! Mi amas vin!
 64. Mi estas la blupalpebra filino de Sunsubiro; mi estas la nuda brilo de la voluptema nokta ĉielo.
 65. Al mi! Al mi!
 66. La Manifestado de Nuit estas ĉe fino.

 

 1. Nu! la kaŝo de Hadit.
 2. Venu! vi ĉiuj, kaj lernu la sekreton, kiu jam ne estis rivelita. Mi, Hadit, estas la komplemento de Nu, mia edzino. Mi estas ne etendita, kaj Khabs estas la nomo de mia Domo.
 3. En la sfero mi ĉie estas la centro, dum ŝi, la cirkonferenco, estas nenie trovata.
 4. Tamen ŝi estos konata & mi neniam.
 5. Jen! la ritoj de la antaŭa tempo estas nigraj. La malbonuloj estu forĵetitaj; la bonuloj estu purigitaj per la profeto! Tiam ĉi Scio iros ĝuste.
 6. Mi estas la flamo kiu brulas en ĉiu homa koro, kaj en la koro de ĉiu stelo. Mi estas Vivo, kaj la donanto de Vivo, sed tiel la scio de mi estas la scio de morto.
 7. Mi estas la Magiisto kaj la Ekzorcisto. Mi estas la akso de la rado, kaj la kubo en la cirklo. “Venu al mi” estas stulta frazo: ĉar mi estas tiu, kiu iras.
 8. Tiuj, kiuj kultis Heru-pa-kraath-on, kultis min; fi, ĉar mi estas la kultanto.
 9. Memoru vi ĉiuj, ke ekzistado estas pura ĝojo; ke ĉiuj domaĝoj estas nur kiel ombroj; ili pasas & estas finitaj; sed estas tiu, kiu restas.
 10. O profeto! ci havas malbonan volon lerni ĉi skribaĵon.
 11. Mi vidas, ke ci malamas la manon & la plumon; sed mi estas pli forta.
 12. Pro mi en Ci, kiun ci ne sciis.
 13. por kio? Ĉar ci estis la scianto, kaj mi.
 14. Nun estu vualiĝo de ĉi sanktejo: nun lasu la lumon vori homojn kaj manĝi ilin blinde!
 15. Ĉar mi estas perfekto, estante Ne; kaj mia nombro estas naŭ laŭ la stultuloj; sed kun la ĝustuloj mi estas ok, kaj unu en ok; Kio estas grava, ĉar mi ja estas nenio. La Imperiestrino kaj la Reĝo ne estas de mi; ĉar estas plia sekreto.
 16. Mi estas la Imperiestrino & la Hierofanto. Tiel dek unu, kiel mia edzino estas dek unu.
 17. Aŭdu min, homoj ĝemantaj!
  La bedaŭroj de doloro kaj domaĝo
  Estas lasitaj al la mortintoj kaj mortontoj,
  Tiuj, kiuj konas min ankoraŭ ne.
 18. Tiuj ĉi estas mortintaj, ĉi uloj; ili ne sentiĝas. Ni ne estas por la povruloj kaj la malfeliĉuloj: la sinjoroj de la tero estas niaj parencoj.
 19. Ĉu Dio vivu en hundo? Ne! sed la plej altaj estas el ni. Ili ĝojos, niaj elektitoj: kiu malĝojas ne estas el ni.
 20. Beleco kaj forteco, saltanta ridado kaj franda langvoro, forto kaj fajro, estas el ni.
 21. Ni havas nenion kun la parioj kaj la sentaŭguloj: lasu ilin morti mizere. Ĉar ili ne sentiĝas. Kompato estas la malvirto de reĝoj: surtretu la kompatindulojn & la feblulojn: tio ĉi estas la leĝo de la fortuloj: tio ĉi estas nia leĝo kaj la leĝo de la mondo. Ne pensu, o reĝo, pri tiu mensogo: Ke Ci Devas Morti: vere ci ne mortos, sed vivos. Nun ĉi tio do estu komprenita: Se la korpo de la Reĝo solviĝus, li restos en pura ekstazo por ĉiam. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! La Suno, Forteco & Vidpovo, Lumo; ĉi tiuj estas por la servistoj de la Stelo & la Serpento.
 22. Mi estas la Serpento kiu donas Saĝon & Ravon kaj brilan gloron, kaj vekas la korojn de homaro per ebrieco. Por kulti, min prenu vinon kaj strangajn drogojn, pri kiuj mi diros al mia profeto, & estu ebriaj tiel! Ili tute ne damaĝos vin. Tio estas mensogo, ĉi stultaĵo kontraŭ si mem. La ekspono de senkulpeco estas mensogo. Estu forta, o homo! avidu, frandu ĉiajn aĵojn de sento kaj raviĝo: ne timu ke ia Dio negos cin pro tio ĉi.
 23. Mi estas sola; ne estas Dio kie mi estas.
 24. Jen! ĉi tiuj estas gravaj misteroj; ĉar ili ankaŭ estas el miaj amikoj, kiuj estas ermitoj. Nun ne pensu trovi ilin en la arbaro aŭ sur la monto; sed en purpuraj litoj, karesitaj de belegaj bestaj virinoj kun grandaj membroj, kaj kun fajro kaj lumo en iliaj okuloj, kaj masoj da flama haro ĉirkaŭ ili; tie vi ilin trovos. Vi vidos ilin je reĝeco, je venkantaj armeoj, je ĉiaj ĝojoj; kaj en ili estos ĝojo, milionoj obloj pli forta ol tio ĉi. Estu singarda, por ke neniu perfortu alian, Reĝo kontraŭ Reĝo! Amu unu la alian kun koroj brulantaj; sur la malnoblulojn tretu kun la feroca amo de via popolo, ĉe la tago de via kolero.
 25. Vi estas kontraŭ la homoj, O miaj elektintoj!
 26. Mi estas la sankta Serpento volvita kaj preta por salti: en miaj volvaĵoj estas ĝojo. Se mi levas mian kapon, mi kaj mia Nuit estas unu. Se mi klinas mian kapon, kaj elĵetas venenon, tiam estas ravo de la tero, kaj mi kaj la tero estas unu.
 27. En mi estas grava danĝero; ĉar tiu, kiu ne komprenos ĉi runojn faros grandan misaĵon. Li falos en la truegon nomata Ĉar, kaj tie li pereos kun la hundoj de Racio.
 28. Nun malbenita estu Ĉar kaj lia parenco!
 29. Ĉar estu malbenita por ĉiam!
 30. Se Volo haltas kaj krias Kial, alvokante Ĉar-on, tiam Volo haltas & faras nenion.
 31. Se Povo demandas kial, tiam estas Povo senpoveco.
 32. Ankaŭ racio estas mensogo; ĉar ekzistas faktoro senfina & nekonata; & ĉiuj iliaj vortoj estas malrektaj.
 33. Sufiĉe pri Ĉar! Estu li damnata kiel hundo!
 34. Sed vi, o mia popolo, leviĝu & vekiĝu!
 35. Miajn ritojn estu ĝuste faritaj kun ĝojo & beleco!
 36. Estas ritoj de la elementoj kaj festoj de la tempoj.
 37. Festo por la unua nokto de la Profeto kaj lia Edzino!
 38. Festo por la tri tagoj de la skribado de la Libro de la Leĝo.
 39. Festo por Tahuti kaj la infano de la Profeto — sekreto, O Profeto!
 40. Festo por la Ĉefa Rito, kaj festo por la Ekvinokso de la Dioj.
 41. Festo por fajro kaj festo por akvo; festo por vivo kaj pli granda festo por morto!
 42. Festo ĉiun tagon en viaj koroj pro la ĝojo de mia ravo!
 43. Festo ĉiun nokton al Nu, kaj al la plezuro de tuta ĝuo!
 44. Ja! festu! ĝoju! ne estas timo poste. Tie estas la solviĝo, kaj eterna ekstazo en la kisoj de Nu.
 45. Tie estas morto por la hundoj.
 46. Ĉu ci malsukcesas? Ĉu ci bedaŭras? Ĉu timo estas en cia koro?
 47. Kie mi estas, tiuj ne estas.
 48. Ne kompatu la falintojn! Mi neniam konis ilin. Mi ne estas por ili. Mi ne konsolas: mi malamas la konsolaton & la konsolanton.
 49. Mi estas unika & konkeranto. Mi ne estas de la sklavoj kiuj pereos. Estu ili damnataj & malvivaj! Amen. (Tio ĉi estas de la 4: ekzistas kvina, kiu estas nevidebla, & tiel mi estas kiel bebo en ovo.)
 50. Blua mi estas kaj ora en la lumo de mia edzino: sed la ruĝa brilo estas en miaj okuloj, & miaj briletaĵoj estas purpuraj & verdaj.
 51. Purpuro trans purpuro: ĝi estas la lumo preter vidpovo.
 52. Estas vualo: tiu vualo estas nigra. Ĝi estas la vualo de la modesta virino; ĝi estas la vualo de malĝojo, & la ĉerkokovrilo de morto: tio ĉi neniel estas de mi. Deŝiru tiun mensogeman fantomon de jarmiloj: ne vualu viajn malvirtojn per virtaj vortoj: ĉi malvirtoj estas mia servo; vi faru ilin bone, & mi rekompensu vin tie ĉi kaj poste.
 53. Ne timu, o profeto, kiam ĉi tiuj vortoj estas diritaj, ci ne bedaŭros. Ci emfaze estas mia elektito; kaj benitaj estas la okuloj sur kiun ci feliĉe rigardos. Sed mi kaŝos cin en masko de malĝojo: tiuj, kiuj vidus cin timos, ke ci estas mortinta: sed mi levas cin.
 54. Nek tiuj, kiuj krias laŭte sian stultaĵon, ke ci signifas nenion, sukcesos; ci rivelos ĝin: ci sukcesas: ili estas la sklavoj de ĉar: Ili ne estas de mi. La punktojn kiel ci volus; la literojn? ŝanĝu nek ilian stilon nek ilian valoron!
 55. Ci akiros la ordon & valoron de la Angla Alfabeto; ci trovos novajn simbolojn al kiu atribui ilin.
 56. Foren! vi mokemuloj; kvankam vi ridas per mia honoro, vi ridos nelonge: tiam, kiam vi estas malfeliĉaj, sciu, ke mi forlasis vin.
 57. Tiu, kiu estas justa ankoraŭ estos justa; tiu, kiu estas fia ankoraŭ estos fia.
 58. Ja! ne prijuĝu pri ŝanĝo: vi estos kiel vi estas, & neniu alia. Tial la reĝoj de la tero estos Reĝoj por ĉiam: la sklavoj servos. Ekzistas neniu, kiu estos deĵetita aŭ estos levita; ĉio ĉiam estas kiel ĝi estis. Tamen estas maskitoj, miaj servistoj: eble tiu almozulo tie estas Reĝo. Reĝo rajtas elekti sian veston laŭ sia volo: ne estas certa elprovo: sed almozulo ne povas kaŝi sian povrecon.
 59. Do gardu vin! Amu ĉiujn, de timo ke Reĝo eble kaŝos sin! Vi pensas? Stultulo! Se li estas Reĝo, ci ne povos vundi lin.
 60. Do frapu forte & malalte, kaj inferen kun ili, mastro!
 61. Estas lumo antaŭ ciaj okuloj, o profeto, lumo jam ne dezirita, tre dezirinda.
 62. Mi estas altigita en cia koro; kaj la kisoj de la steloj pluvegas sur cian korpon.
 63. Ci estas blovaĵo en la voluptema pleneco de la enspiro; la elspiro estas pli dolĉa ol morto, pli rapida kaj ridema ol kareso de propra vermo de Infero.
 64. Ho! ci estas venkita: ni estas sur ci; nia ravo kovras cin: saluton! saluton: profeto de Nu! profeto de Had! profeto de Ra-Hoor-Khu! Nun ĝoju! nun venu en nian pompon & ravon! Venu en nian pasian pacon, & skribu dolĉajn vortojn por la Reĝoj!
 65. Mi estas la Mastro: ci estas la Sankta Elektito.
 66. Skribu, & trovu ekstazon per skribado! Laboru, & estu nia kuŝejo per laborado! Vibru pro la ĝojo de vivo & morto! Ha! cia morto estos tiel bela: tiu, kiu vidos ĝin estos gaja. Cia morto estos la sigelo de la promeso de nia epokdaŭra amo. Venu! levu cian koron & ĝoju! Ni estas unu; ni estas nenio.
 67. Haltu! Haltu! Rezistu en cia ravo; ne falu svene pro la superaj kisoj!
 68. Pli forte! Subtenu cin! Levu cian kapon! ne spiru tiel profunde — mortu!
 69. Ha! Ha! Kion sentas mi? Ĉu la vorto elĉerpiĝas?
 70. Estas helpo & espero en aliaj sorĉoj. Saĝo diras: estu forta! Tiam ci povas elteni plian ĝojon. Ne estu besta; rafinu cian ravon! Se ci drinkus, drinku per la ok kaj naŭdek reguloj de arto: se ci amus, superu per delico; kaj se ci farus ion ajn ĝojan, estu subtileco en ĝi!
 71. Sed superu! superu!
 72. Ĉiam celu ion plian! kaj se ci vere estas mia — kaj ne dubu tion, se ci estas ĉiam ĝoja! — morto estas la krono de ĉio.
 73. Ha! Ha! Morto! Morto! ci sopiros al morto. Morto estas malpermesita, o viro, al ci.
 74. La daŭro de cia sopiro estos la forto de sia gloro. Tiu, kiu vivas longe & deziras morton forte ĉiam estas la Reĝo inter la Reĝoj.
 75. Ja! aŭskultu la nombrojn & la vortojn:
 76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. Kion signifas tio ĉi, o profeto? Ci ne scias; nek ci iam scios. Venas iu por sekvi cin: li klarigos ĝin. Sed memoru, o elektito, esti mi; sekvi la amon de Nu en la stelluma ĉielo; rigardi antaŭen al homoj, diri al ili pri ĉi ĝoja vorto.
 77. O estu ci fiera kaj fortega inter homoj!
 78. Levu cin! ĉar estas neniu kiel vi inter homoj aŭ inter Dioj! Levu cin, o mia profeto, cia staturo transpasos la stelojn. Ili kultos cian nomon, kvadratan, mistikan, mirindan, la nombro de la viro; kaj la nomon de cia domo 418.
 79. La fino de la kaŝo de Hadit; & benon kaj kulton al la profeto de la aminda Stelo!

 

 1. Abrahadabra, la rekompenco de Ra Hoor Khut.
 2. Estas divido tien ĉi kaj hejmen; estas vorto nekonata. Ortografio estas eksmoda; ĉio ne estas io. Gardu vin! Tenu vin! Ekkantu la sorĉon de Ra-Hoor-Khuit!
 3. Nun komprenu, ke mi estas dio de Milito kaj de Venĝo. Mi traktos ilin malmole.
 4. Elektu vi insulon!
 5. Fortigu ĝin!
 6. Ĉirkaŭsterkigu ĝin per maŝinoj de milito!
 7. Mi donos al vi militmaŝinon.
 8. Per ĝi, vi frapos la popolojn; kaj neniu antaŭstaros vin.
 9. Kaŝiĝu! Foriĝu! Ataku ilin! ĉi tio estas la Leĝo de la Batalo de Venko: tiel estos mia kulto ĉirkaŭ mia sekreta domo.
 10. Obtenu la steleon de rivelo ĝi mem; metu ĝin en cia sekreta templo — kaj tiu templo jam estas korekte aranĝita — & ĝi estos via Kiblo por ĉiam. Ĝi ne senkoloriĝos, sed mirakla koloro revenos al ĝi tagon post tago. Enfermu ĝin en ŝlosita vitro kiel pruvo al la mondo.
 11. Ĉi estos via ununura pruvo. Mi malpermesas argumenton. Konkeru! Tio sufiĉas. Mi faciligos por vi la abstruktadon el la malbonordita domo en la Venka Urbo. Ci mem komunikos ĝin per kulto, o profeto, kvankam ci ne ŝatas ĝin. Ci havos danĝeron & ĝenon. Ra-Hoor-Khu estas kun ci. Kultu min kun fajro & sango; kultu min kun glavoj & kun lancoj. La virino estu zonita per glavo antaŭ mi: sango elfluu je mia nomo. Surtretu la Paganon; ataku ilin, o militisto, mi donos al vi ilian karnon por manĝi!
 12. Oferdonu bovojn, grandajn kaj malgrandajn: poste infanon.
 13. Sed ne nun.
 14. Vi vidos tiun horon, o sankta Besto, kaj ci la Skarlato Kromvirino de sia deziro!
 15. Vi tial estos malfeliĉaj.
 16. Ne kredu tro avide kapti la promesojn; ne timu suferi la malbenojn. Vi, eĉ vi, ne scias la tutan signifon de tio ĉi.
 17. Tute ne timu; timu nek homojn nek Parcojn, nek dioj, nek ion ajn. Monon ne timu, nek ridado el la popolo stulta, nek ian alian povon en ĉielo aŭ sur la tero aŭ sub la tero. Nu estas via rifuĝo kiel Hadit estas via lumo; kaj mi estas la povo, forto, impeto, de viaj brakoj.
 18. Kompato forfuĝu: damnu tiujn, kiuj kompatas! Mortigu kaj torturu; ne ŝparu; ataku ilin!
 19. Tiun steleon ili nomos la Abomenindaĵo de Dezerteco; bone kalkulu ĝian nomon, & ĝi estos al vi kiel 718.
 20. Kial? Ĉar la falo de Ĉar, ke li ne estu tie refoje.
 21. Starigu mian bildon Oriente: ci aĉetos bildon, kiun mi montros al ci, speciale, ne malkiel tiu, kiun ci konas. Kaj subite estos facile por ci fari tion ĉi.
 22. La aliajn bildojn grupigu ĉirkaŭ mi por apogi min: ĉiujn kultu, por ke ili grupiĝu por ekzalti min. Mi estas la videbla kultataĵo; la aliaj estas sekretaj; por la Besto & lia Edzino estas ili: kaj por la gajnintoj de la Provego x. Kio estas tio? Ci scios.
 23. Por parfumo, miksu farunon & mielo & dikaj feĉoj de ruĝa vino: tiam oleo de Abramelin kaj olivoleo, kaj poste moligu & glatigu ĝin per varma freŝa sango.
 24. La plej bona sango estas de la luno, monate: poste la freŝa sango de infano, aŭ falinta de la armeo de la ĉielo: poste de malamikoj; poste de la pastro aŭ el la kultantoj: fine de iu besto, ne gravas kia.
 25. Tion ĉi bruligu: el ĝi faru kukojn & manĝu ilin por mi. Ĉi havas alian uzon; metu ĝin antaŭ mi, kaj tenu ĝin dika per la parfumoj de via oracio: ĝi pleniĝos je skaraboj tieldire, kaj je rampantaj estaĵoj, sanktaj al mi.
 26. Ilin buĉu, nomante viajn malamikojn; & ili falos antaŭ vi.
 27. Ankaŭ ili generos volupton & la povon de volupto en vi ĉe la manĝado de ili.
 28. Ankaŭ vi estos fortaj en milito.
 29. Plue, ili estu longe konservitaj, tio estus pli bona; ĉar ili ŝvelas de mia forto. Ĉio antaŭ mi.
 30. Mia altaro estas el aperta latuno: bruligu ĝin sur ĝi en arĝento aŭ oro!
 31. Alvenas riĉulo el la Okcidento, kiu verŝos sian oron sur vin.
 32. El oro forĝu ŝtalon!
 33. Estu preta fuĝi aŭ frapi.
 34. Sed via sanktejo estos netuŝita tra la jarcentoj: kvankam per fajro kaj glavo ĝi estos forbruligita & frakasita, tamen nevidebla domo tie staras, kaj staros ĝis la falo de la Granda Ekvinokso; kiam Hrumachis aperos kaj tiu de la duobla bastono alprenos mian tronon kaj postenon. Alia profeto aperos, kaj alkondukos freŝan febron de la ĉielo; alia virino vekos la volupton & kulton de la Serpento; alia animo de Dio kaj besto sin enmiksos en la globan pastron; alia oferaĵo makulos la tombon; alia reĝo regos; kaj benoj ne plu estos verŝitaj Al la Falko-kapa mistika Sinjoro!
 35. La duono de la vorto de Heru-ra-ha, nomata Hoor-pa-kraat kaj Ra-hoor-khut.
 36. Tiam diris la profeto al la Dio:
 37. Mi adoras cin en la kanto: —

  Mi estas la Sinjoro de Tebo, kaj mi
  La inspirita antaŭparolanto de Mentu;
  Por mi senvualiĝas la vualita ĉielo,
  La memmortigita Ankh-af-na-Khonsu
  Kies vortoj estas vero. Mi vokas, mi salutas
  Cian ĉeeston, O Ra-Hoor-Khuit!Unueco pleje rivelita!
  Mi adoras la potencon de Cia spiro,
  Supera kaj terura Dio,
  Kiu faras la diojn kaj morton
  Tremi antaŭ ci: —
  Mi, mi adoras cin!Aperu sur la trono de Ra!
  Malfermu la vojojn de la Khu!
  Lumigu la vojojn de la Ka!
  La vojojn de la Khabs trakuru
  Por eksciti aŭ pacigi min!
  Aŭm! ĝi plenigu min!

 38. Por ke cia lumo estu en mi; & ĝia ruĝa flamo estu kiel glavo en mia mano por puŝi cian ordonon. Estas sekreta pordo, kiun mi kreos por establi cian vojon en ĉiuj kvartaloj, (tiuj ĉi estas la adoroj, kiel ci skribis), kiel oni diris:

  La lumo estas mia; ĝiaj radioj konsumas
  Min: mi kreis sekretan pordon
  En la Domon de Ra kaj Tum,
  De Khephra kaj de Ahathoor.
  Mi estas cia Tebano, O Mentu,
  La profeto Ankh-af-na-khonsu!Je Bes-na-Maut mian bruston frapas mi;
  Je saĝa Ta-Nech mi plektas mian sorĉon.
  Montru cian stelpompon, O Nuit!
  Pelu min en cia Domo loĝi,
  O flugila serpento de lumo, Hadit!
  Restu kun mi, Ra-Hoor-Khuit!

 39. Ĉion ĉi kaj libron por diri kiel ci venis tien ĉi kaj kopiaĵon de ĉi inko kaj papero por ĉiam — ĉar en ĝi estas la vorto sekreta & ne nur en la angla — kaj cian komenton pri ĉi tiu, la Libro de la Leĝo, estos presataj belege per ruĝa inko kaj nigra, sur bela papero manfarita; kaj al ĉiu viro kaj virino, kiun ci renkontos, eĉ se nur por manĝi aŭ trinki ĉe ili, ĝi estas la Leĝo por doni. Tiam ili elektos ĉu resti en ĉi feliĉo aŭ ne; tio ne gravas. Faru tion rapide!
 40. Sed la laboro de la komento? Tio estas facila; kaj Hadit brulanta en cia koro rapidigos kaj sekurigos cian plumon.
 41. Fondu ĉe cia Kaabo oficejon: ĉio devas esti farita bone kaj negoctaŭge.
 42. La provegojn ci mem observos, krom la blindajn. Rifuzu neniun, sed ci konos kaj detruos la perfidulojn. Mi estas Ra-Hoor-Khuit; kaj mi havas la povon protekti mian serviston. Sukceso estas cia pruvo: ne argumentu; ne konvertu; ne parolu tro multe! Tiujn, kiuj provas kapti cin, renversi cin, ilin ataku sen kompato aŭ favoro; & tute detruu ilin. Tiel rapide kiel tretita serpento turniĝu kaj mordu! Estu ci eĉ pli mortiga ol li! Tiru iliajn animojn al aĉega turmento: ridu je ilia timo: kraĉu sur ilin!
 43. La Skarlata Virino gardu sin! Se simpatio kaj kompato kaj tenereco vizitus ŝian koron; se ŝi forlasus mian laboron por ludi kun eksaj amantoj; tiam mia venĝo fariĝos konata. Mi mem mortigos ŝian infanon: mi fremdigos ŝian koron: mi forĵetos ŝin de homoj: kiel kuntiriĝanta kaj malamata prostituitino ŝi rampos tra stratoj malsekaj pro krepusko, kaj mortos malvarma kaj malsata.
 44. Sed ŝi levu sin en fiero! Ŝi sekvu min laŭ mia vojo! Ŝi faru la laboron de malboneco! Ŝi mortigu sian koron! Ŝi estu laŭta kaj adultema! Ŝi estu kovrita de juveloj, kaj riĉaj surhavaĵoj, kaj ŝi estu senhonta antaŭ ĉiuj homoj!
 45. Tiam mi levos ŝin ĝis la apogeo de povo: tiam mi naskigos de ŝi infanon, pli forta ol ĉiuj reĝoj de la tero. Mi plenigos ŝin per ĝojo: per mia forto ŝi vidos & trafos la kultadon de Nuit: ŝi atingos ĝis Hadit.
 46. Mi estas la milita Estro de la Kvardekoj; la Okdekoj kaŭras antaŭ mi, & estas malnobligitaj. Mi alportos vin al venko kaj ĝojo: mi estos ĉe via flanko dum batalo & plaĉos al vi mortigi. Sukceso estas via pruvo; kuraĝo estas via kiraso; antaŭen, antaŭen, kun mia forto; & vi forturniĝos pro neniu!
 47. Ĉi libro estos tradukita en ĉiujn lingvojn: sed ĉiam kun la originalo en la skribaĵo de la Besto; ĉar en la hazarda formo de la literoj kaj ilia pozicio unu kun la alia: en ĉi tiuj estas misteroj, kiujn neniu Besto aŭguros. Li ne provu: sed iu venos post li, pri kiam mi ne diros, kiu trovos la Ŝlosilon de ĉio. Jen ĉi linio strekita estas ŝlosilo: jen ĉi cirklo kvadrita per ĝia malsukceso ankaŭ estas ŝlosilo. Kaj Abrahadabra. Ĝi estos lia infano & tio strange. Li ne serĉadu tion ĉi; ĉar nur tiel povas li fali for de ĝi.
 48. Nun la mistero de la literoj finiĝas, kaj mi volas iri al la pli sankta loko.
 49. Mi estas en sekreta kvarobla vorto, la blasfemo kontraŭ ĉiuj dioj de homaro.
 50. Malbenu ilin! Malbenu ilin! Malbenu ilin!
 51. Per mia Falka kapo mi bekpikas la okulojn de Jesuo dum li pendas de la kruco.
 52. Mi batas miajn flugilojn en la vizaĝo de Muhamado & blindas lin.
 53. Per miaj ungegoj mi elŝiras la karnon de la Hindo kaj la Budhisto, Mongolo kaj Din.
 54. Bahlasti! Ompehda! Mi kraĉos sur viajn kanajlajn kredojn.
 55. Maria netuŝita estu ŝirita sur radoj: pro ŝi ĉiuj ĉastaj virinoj estu tute malestimataj inter vi!
 56. Ankaŭ pro beleco kaj amo!
 57. Malestimu ankaŭ ĉiujn timemulojn; profesiajn soldatojn, kiuj ne aŭdacas batali, sed ludas; ĉiujn stultulojn malestimu!
 58. Sed la akraj kaj la fieraj, la reĝaj kaj la altaj; vi estas fratoj!
 59. Kiel fratoj batalu vi!
 60. Ne estas leĝo preter Faru tion, kion ci volas.
 61. Estas fino de la vorto de la Dio surtronigita en la seĝo de Ra, malpezigante la trabojn de la animo.
 62. Al Mi faru vi riverencon! al mi venu vi tra suferado de provego, kiu estas ĝuo.
 63. La stultulo legas ĉi tiun Libro de la Leĝo, kaj ĝian komenton; & li ne komprenas ĝin.
 64. Li venu tra la unua provego, & ĝi estos al li kiel arĝento.
 65. Tra la dua, oro.
 66. Tra la tria, ŝtonoj de rafinita akvo.
 67. Tra la kvara, ultimataj fajreroj de la intima fajro.
 68. Tamen al ĉiuj ĝi ŝajnos belega. Ties malamikoj, kiuj ne diras tiel, estas nuraj mensogantoj.
 69. Jen sukceso.
 70. Mi estas la Falko-Kapa Sinjoro de Silento & de Forto; mia nemeso kovras la nokto-bluan ĉielon.
 71. Saluton! vi ĝemelaj militistoj ĉirkaŭ la kolonoj de la mondo! ĉar via tempo estas proksima.
 72. Mi estas la Sinjoro de la Duobla Bastono de Povo; la bastono de la Forto de Coph Nia — sed mia maldekstra mano estas malplena, ĉar mi dispremis Universon; & nenio restas.
 73. Algluu la foliojn de dekstre maldekstren kaj de supre malsupren: tiam rigardu!
 74. Estas pompo en mia nomo kaŝita kaj glora, kiel la suno de noktomezo estas ĉiam la filo.
 75. La fino de la vortoj estas la vorto Abrahadabra.

 

La Libro de la Leĝo estas Skribita
kaj Kaŝita.
Aŭm. Ha.

La Komento

Faru tion, kion ci volas estu la tuto de la Leĝo.
La studado de ĉi Libro estas malpermesita. Estas saĝe detrui ĉi kopiaĵon post la unua legado.
Tiu, kiu ignoras tion ĉi agas je sia propra risko kaj danĝero. Tiuj ĉi estas ege teruraj.
Tiuj, kiuj parolas pri la enhavaĵo de ĉi Libro estu evititaj de ĉiuj, kiel centroj de pesto.
Ĉiuj demandoj pri la Leĝo estu deciditaj nur per apelacio al miaj verkoj, ĉiu por si mem.
Ne estas leĝo preter Faru tion, kion ci volas.
Amo estas la leĝo, amo sub volo.

La pastro de la princoj,

Ankh-f-n-khonsu

Terminareto

Abstruktado: Angle, “abstruction”. Laŭ la komento de Crowley, tiu vorto estas kombinaĵo de abstrakti kaj konstrui, t.e. krei faksimilon de io.

Ahathoor [A-hat-HOR]: Antikva egipta diino de amo kaj fekundeco. Ŝia simbolo estas paro da bovkornoj. En telema rito oni adoras la sunon per tiu ĉi nomo ĉe tagmezo.

Aiwass [AJ-ŭas]: La diktanto de la Libro de la Leĝo. La ministro de Hoor-Paar-Kraat.

Ankh-af-na-Khonsu [ANĤ-af-na-ĤON-su]: Antikva egipta pastro de Mentu, kiu vivis en Tebo. Lia steleo inspiris la skribadon de la Libro de la Leĝo.

Asar kaj Isa [A-sar] [I-sa]: La antikva egipta nomo de Oziriso kaj la islama nomo de Jesuo, respektive. Ili estas ekzemploj de dioj de morto kaj renaskiĝo, la doktrino de la antaŭa eono.

Bahlasti kaj Ompehda [BA-las-ti] [om-PE-da]: Sakraĵoj. Eble sonimitoj de eksplodaĵoj.

Bes-na-Maut [BES-na-MAŬT]: La patro de Ankh-af-na-Khonsu.

Coph Nia [KOF NI-a]: La vera signifo estas necerta. Tamen, ekzistas du ĉefaj opinioj. La unua estas, ke Coph Nia estas duonerara anagramo de la vortoj Ain Soph [AJN SOF], kabala termino kiu havas la signifon de senlimeco. La dua opinio estas, ke Coph Nia egalas al 161 laŭ la nombraj valoroj de la literoj. La nombro 161 estas la sumo de 100 (simbolo de la kuniĝo de viro kaj virino) kaj 61 (simbolo de la diino Nuit).

Din [DIN]: Eble referenco al rabenaj judoj. La hebrea vorto din havas la signifon de leĝo, ĉu religia leĝo, ĉu civila leĝo.

Hadit [ha-DIT]: La parolanto en Ĉapitro II. Li aspektas kiel flugila suno aŭ kiel serpento. Hadit estas senlima malvastiĝo. Oni povas kompreni lin kiel patran dion.

Heru-Ra-Ha [HE-ru-RA-HA]: La kronata kaj konkeranta infano, la sintezo de Hoor-Paar-Kraat kaj Ra-Hoor-Khuit.

Hoor-Paar-Kraat [HOR-PAR-KRAT]: Antikva egipta dio de silenco, kaj la infana Horuso. Li figuras kiel infano en blua ovo, sidanta sur lotuso, kun fingro ĉe la buŝo. Hoor-Paar-Kraat estas la pasiva duono de Heru-Ra-Ha.

Hrumachis [he-ru-MA-ĥis]: Antikva egipta nomo de la Sfinkso. En telema kunteksto, Hrumachis estas tiu de la duobla bastono, kies eono postsekvos ĉi tiun.

Ka [KA]: Antikva egipta nomo de la spirito.

Khabs kaj Khu [ĤABS] [ĤU]: La Khabs estas la vera memo, kiam la Khu estas la egoo, kiu kaŝas la veran memon.

Khephra [ĤEF-ra]: Antikva egipta dio de renaskiĝo. Lia simbolo estas sterkskarabo. En telema rito, oni adoras la sunon per tiu ĉi nomo ĉe noktomezo.

Mentu [men-TU]: Antikva egipta dio de milito, kies kultcentro estis en Tebo. Ankh-af-na-Khonsu estis pastro de lia kulto.

Nemeso: Tola kaptuko, kiun surhavis la faraonoj. Nemeso havas du baskojn ĉe la tempioj, kiuj pendas sur la ŝultrojn.

Nuit [nu-IT]: La parolanto en Ĉapitro I. Ŝi figuras kiel grandega malhelblua nuda virino, kovrita de steloj, arkanta super la mondo. Nuit estas senlima plivastiĝo. Oni povas kompreni ŝin kiel patrinan diinon.

Obeah kaj Wanga [O-bi-a] [ŬAN-ga]: Afrikdevenaj vortoj, specoj de magio. Laŭ Crowley, obeah estas la faroj kaj agoj, kaj wanga estas la vortoj.

Oleo de Abramelin [a-BRAM-e-lin]: Sankta oleo, kiun oni uzas en kelkaj okultaj ritoj. Laŭ unu recepto, prenu unu kvanton da mirho, unu kvanton da galango, unu kvanton da kasio, kaj duonkvanton da cinamo. Maceru la spicojn en olivoleo dum unu monato. La kvanto da olivoleo pezu la samon kiel duono de la spicoj.

Ra [RA]: Antikva egipta dio de la suno. Lia simbolo estas la sundisko. En telema rito, oni adoras la sunon per tiu ĉi nomo ĉe sunleviĝo.

Ra-Hoor-Khuit [ra-HOR-ĥu-IT]: La parolanto en Ĉapitro III. Li figuras kiel homo kun falka kapo, portanta sceptron. Ra-Hoor-Khuit estas la aktiva duono de la dio Heru-Ra-Ha.

Tahuti [ta-HU-ti]: Antikva egipta dio de skribado, sciado, kaj magio. Li havas la kapon de ibiso.

Ta-Nech [ta-NEŜ]: La patrino de Ankh-af-na-Khonsu.

Telemo kaj Telemano: Angle, “Thelema” kaj “Thelemite”. Telemo deriviĝas de la greka vorto por volo, kaj estas la nomo de la religio, kiu baziĝas sur la Libro de la Leĝo. Telemano estas kredanto je ĉi tiu doktrino.

Tum [TUM]: Antikva egipta dio de kreado. En telema rito, oni adoras la sunon per tiu ĉi nomo ĉe sunsubiro.