Pantoflovojaĝanto

Jonathan Dykes
Traduko, ludado kaj kantado: Gregor Markič
Jutuba kanalo


Mi ĝis nun ne ankoraŭ ne estis en Aten',
en Romo, en Egipto, babilona en ĝarden,
pri ili mi nur legis en libraĉoj kun dezir'
internon vidi iam de la ŝip' aŭ flugmaŝin.

Ĝis nun mi ne ankoraŭ nutraĵojn de fremdland',
ne manĝis kaj trinkaĵojn ne gustumis mi amant'
de la belec' de fremdulinoj kaj de fremda aŭt',
mi scias nur ke resti hejme estas mia rajt'.

Mi legis vojaĝlibrojn pri land' de Pakistan',
mi aŭdis pri rakontoj, aventuroj en Iran',
la dokumentajn filmojn mi rigardis de Brazil',
necesas al malsana mi pro tio kuracil'.

Mi lernis fremdajn lingvojn la vortojn de l' svahil'
mi tenas en memoro multajn frazojn sen util'
de mi mem vizitita la pleje fora lok'
la naskiĝloko estas- mia hejma Bjalistok'.