Pri ni

Verkoj – Hejmo por verkistoj kaj legantoj

Multaj verkistoj kontribuis kaj konstante kontribuas al la Esperanta kulturo. Ili ne agas pro ekonomiaj konsideroj, sed male: kreado en Esperanto postulas, ke ili investu multe da tempo kaj rimedoj, kelkfoje eĉ fronte al indiferenta kaj nekomprenema ĉirkaŭaĵo. Ili agas nur pro la amo al la literaturo kaj al la lingvo, kaj sentas, ke ili plenumas gravegan taskon. Oni povas konsideri ilin naivuloj kaj nerealaj homoj, sed dum la tempopaso ili donacis al Esperanto veran, neatenditan trezoron – originalajn kaj riĉajn literaturon kaj poezion, kiuj havas memstaran valoron per si mem en la monda kulturo. Tiu ĉi retejo estas dediĉita al ili. Ĝia celo estas igi iliajn verkojn alireblaj al la vasta publiko.

Ĉiuj verkoj en tiu-ĉi retejo estis transdonitaj per la verkistoj aŭ tradukistoj mem. Ĉiuj rajtoj estas rezervitaj al la verkistoj (krom se menciite alie).

Redaktoro – Amir Naor
Kunlaboranto – Eldad Salzman

Amir Naor
Mi naskiĝis en 1963 en Israelo. Inĝeniero.
Mi lernis Esperanton per koresponda kurso je la aĝo 20, kaj post dujara agado ĉesis uzi la lingvon. Post 30 jaroj, en 2013, mi ekagadis denove.
Ekde la jaro 2014 mi partoprenis ĉiujare en la Belartaj Konkursoj de UEA, kaj gajnis diversajn premiojn en la branĉoj prozo kaj teatro.

Eldad Salzman
Mi naskiĝis en 1960 en Israelo. Tradukisto.
Mi lernis Esperanton per koresponda kurso je la aĝo 17, kaj tiam veturis al mia unua Junulara Kongreso (IJK) en Poitiers, Francio. Ekde tiam mi estis aktiva en la Israela movado, interalie kiel prezidanto de la junulara movado JELI, sekretario de la landa movado ELI, kaj poste prezidanto de ELI.
Mi okupiĝas pri tradukado el diversaj lingvoj. Mi publikigis diversajn artikolojn en Esperanto, en diversaj gazetoj. Mi estas administranto en la Hebrea Vikipedio, en la internacia tradukretejo TATOEBA.ORG, kaj en kelkaj retforumoj en Israelo.

Kunlaborantoj en la jenaj fakoj (kaj aliaj) estas bonvenaj aliĝi al la teamo:

  • Varbado de pluaj verkistoj – ĉu vi konas tiajn en via lando aŭ aliloke, kiuj estos interesataj publikigi ĉi tie?
  • Disvastigo de la retejo al la legantoj: en sociaj retoj, en forumoj, starigo de Fejsbukpaĝo – ĉiu ideo estos bonvena.
  • Kolektado de taŭga enhavo, ekzemple, kolektado de taŭgaj bildstrioj, akiro de la konsento de iliaj aŭtoroj kaj ilia pretigo por publikigo.
  • Grafika dezajno, aldonoj de ilustraĵoj kaj pentraĵoj.
  • Ĉiu alia ideo estos bonvena.

Aliaj projektoj – pri La retejo vortojn