Julio Baghy

Julio Baghy (1891-1967). Hungara verkisto kaj aktoro. Lernis Esperanton en 1911 kaj komencis sian laboron por la Esperanto-movado dum sesjara milita kaptiteco en Siberio, kie li gvidis multajn kursojn por diversnacianoj.

 

La verda koro – La klasika lingvolerniga romano de Baghy, inspirita de propraj travivaĵoj, prezentas la vivon de e-kurso kaj ties membroj. La loko de la okazaĵoj estas en Siberio, kie la instruisto estas hungara militkaptito kaj la kursanoj diversnaciaj soldatoj kaj lokaj lernantoj, oficistoj.
Legante la libron oni ekkonas profundajn sentojn, kortuŝajn eventojn, spertas homecon kaj amon.
La laŭŝtupe verkita romano ebligas jam ankaŭ al komencantoj ĝui originalan tekston, ofte okazas ke ĝi estas la unua libro, kiun lernantoj legas en la internacia lingvo. pdf

 

Fraŭlino Degel – rakonto
Sinjoro melonkapo – rakonto
Kiel Mihok instruis angle – rakonto

Migranta plumo – novelaro

 

 

Dancu marionetoj – novelaro

 

 

Printempo en la aŭtuno – novelaro

 

 

 

Koloroj – eseoj (1960)

 

 

 

Ĉielarko – poezia reverko de popolaj fabeloj

 

 

 

Aŭtuna foliaro – poemaro

 

 

 

Pilgrimo – poemaro

 

 

 

Preter la vivo – poemaro

 

 

 

La vagonbondo kantas – poemaro