Mi serĉas la sunon

Teksto: Michael Roads
Muziko: Nanne Kalma
Kantado - Kajto - Ankie van der Meer kaj Nanne Kalma
Tradukis el la angla: Amir Naor
Mi sekvas la sunon ĉielen,
mi sekvas la sunon sur Ter'.
Mi sekvas la sunon al kosma rev',
mi sekvas la sunon al mia ver'.
I follow the sun to heaven,
I follow the sun to earth
I follow the sun to a cosmic dream,
I follow the sun to my birth
Mi serĉas la sunon arbare,
mi serĉas la sunon en ĉiu arb'.
Tra branĉoj mi serĉas la sunon,
tuŝantan foliojn per brila ard'.
Mi sekvas la sunon profunden sub grund',
mi iras en la internojn de la Ter'.
Mi serĉas la sunon en rokoj kaj ŝton',
kien penetras nek lum' nek aer'.
I look for the sun in a forest,
I look for the sun in the trees
In each tree I see, I look for the sun
and find where it touches the leaves.
I follow the sun into soil so deep,
into the bowels of the earth I go
I look for the sun in buried rocks,
in a place where the light is slow.
Al oceanoj mi sekvas la sunon,
profunden mi plonĝas al la mara kor',
Mi serĉas la sunon tra kampoj de algoj,
en lumon flagrantan for.
Mi sekvas la lumon tra ŝarkoj de la mar',
mi iras al balenoj kaj angil',
La sunon mi serĉas kaj sekvas
sed mi trovas nur iom da bril'.
I follow the sun into the oceans of earth,
deep into the sea, I dive,
Among fields of kelp I look for the sun,
into light that flickers alive.
I follow that light into fishes and whales,
into turtles and sharks, I go,
I look for the sun, I follow the sun
but find nothing more than a glow.
Mi sekvas la sunon al montar',
al riveroj de glacia blu',
Mi sopiras al la sun',
sed sub la akvo la lum' ne videblas plu.
Mi sekvas la sunon al flakoj kaj lag',
en valoj de densa nebul',
En lokoj profundaj kaj altaj,
neniam viditaj per homa okul'.
I follow the sun into mountain streams,
into water so icy and cold,
I follow the sun, I long for the sun
but in water it will not take hold.
In deep ponds and lakes, I follow the sun,
in valleys of mist, I seek,
In high lands and low all over the earth,
in places so dark and so deep.
Mi serĉas la sunon en insektoj,
en skaraboj helaj kaj de ĉiu kolor',
En libeloj ŝvebantaj sur rivero,
mi serĉas la sunon en ĉiu flor'.
Mi serĉas la sunon en tervermoj,
mi sekvas la sunon al la helik',
En papilioj tage kaj nokte,
Mi sekvas la sunon laŭ ties orbit'.
I look for the sun in the insects,
into beetles bright, red and blue,
Into dragonflies, skimming the river,
I look for the sun that I knew.
I look for the sun in the earthworm,
I follow the sun to a snail,
In butterflies bright and moths in the night,
I follow the sun and its trail.
Mi serĉas la sunon en ora bird',
en fieraj pavoj pri bunta vost',
Mi sekvas la sunon en agloj ĉielen,
kaj strigoj en nokta frost'.
Mi serĉas la sunon en birdoj surtere,
mi sekvas la sunon en la kiv',
Kaj strut', ne povantaj ekflugi,
forkurantaj piede por la viv'.
I look for the sun in golden birds,
into peacocks so brazen and bright,
I follow the sun into eagles up high,
into owls that fly in the night.
I look for the sun in the birds of the ground,
I follow the sun in the quail,
In ostrich and emu, birds that can run,
in a bird I find dead in a pail.
Mi serĉas la sunon en la bestoj,
en cervoj vagantaj en vasta herd',
En grandaj kaj etaj estaĵoj,
en leporoj dancantaj sur la herb'.
Mi sekvas la sunon al sovaĝaj leonoj,
mi serĉas ĝin en ĉiu kat',
En verdaj serpentoj ruliĝas mia voj'
mi serĉas la sunon en la rat'.
I look for the sun in the animals,
I follow the sun in a pig,
Into creatures huge, into mice so small,
into hares that are dancing a jig.
I follow the sun into lions so fierce,
I look for the sun in all cats,
Into long green snakes I wriggle my way
and I look for the sun in the rats.
Mi serĉas la sunon en la fora lun',
mi serĉas en ĝia kratera krust',
Mi sekvas la sunon en aŭtoj neuzataj,
kaj serĉas la sunon en la rust'.
Al la steloj kaj reen al Tero,
mi serĉas ĝin en ĉiu adres',
En rubejoj kaj for en dezerto,
Mi serĉas la sunon vane, jes, jes.
I look for the sun in the distant moon,
sifting all through its dust,
I follow the sun into disused cars
and search for the sun in their rust.
Into the stars and back to the earth,
I look for the sun in the plain,
Into deserts and sandfilled waste,
I look for the sun in vain.
Mi sekvas kaj serĉas la sunon,
Ho! Kie la sun' estas nun?
Kial kaŝiĝas ĝi? Diru al mi,
kie estas la sun'?
Inter homoj finfine la sunon mi serĉas,
kiel lasta rimed',
En sanktaj preĝejoj, plenitaj per piuloj
preĝantaj je pura kred'.
I follow the sun, I look for the sun.
Oh! Where is the sun that I seek,
Oh why, oh why does it hide away,
I look for the sun, in defeat.
Finally, in the people of earth,
I look for the sun that I need to feel,
I look in religion, in people in prayer
as down on their knees, they kneel.
Mi serĉas la sunon en homa cerb',
mi trovas nur multe da konfuz',
Ĝisoste mi serĉas, en karno kaj sang',
subite aperis la muz'.
Mi tiam en mian koron rigardas,
el mi lumo grandega brilas,
Jen la lum', delonge celata,
LA SUN', LA SUN', mi krias.
I look for the sun in the human brain
but confusion is all that I find,
I look in the bones, in the hands and feet,
I look for the sun in the blind.
Then I look in the heart of myself in love
and a great blast of light, shines out,
HERE is the sun, the sun that I seek,
THE SUN, THE SUN, I shout.
Mi sekvis la sunon ĉielen,
mi sekvis la sunon al stelar',
Mi sekvis la sunon al kosma rev' -
mi trovis ĝin en mia kor'...
I followed the sun to heaven,
I followed the sun to the stars,
I followed the sun to a cosmic dream -
I found the sun in my heart...
Mi sekvis la sunon ĉielen,
mi sekvis la sunon al stelar',
Mi sekvis la sunon al kosma rev' -
mi trovis ĝin en mia kor'...
I followed the sun to heaven,
I followed the sun to the stars,
I followed the sun to a cosmic dream -
I found the sun in my heart...