Io (Something)

George Harrison - The Beatles
Tradukis: Amir Naor

Pliaj tradukoj de la Beatles

Jen angla originala registrado. Ĉu vi ŝatus koncerti kaj registri ĝin Esperante???Io en ŝia movmanier'
Allogas min sen eblo nei
Io kion diris ŝi hieraŭ
Mi ne volas ŝin forlasi
Bonvolu nin solaj lasi
Something in the way she moves
Attracts me like no other lover
Something in the way she woos me
I don't want to leave her now
You know I believe and how
Ie en ŝia ridet'
Ŝi scias ke mi estas ŝia
Io en ŝia stil' kaj kvieto
Mi ne volas ŝin forlasi
Bonvolu nin solaj lasi
Somewhere in her smile she knows
That I don't need no other lover
Something in her style that shows me
Don't want to leave her now
You know I believe and how
Vi demandas pri eterna am'
Mi ne scias, tute ne
Nur restu plu kaj malkovru mem
Mi ne scias, tute ne
You're asking me will my love grow
I don't know, I don't know
You stick around now it may show
I don't know, I don't know
Io kion scias ŝi
Kaj mi devas nur pripensi ŝin
Io kion faras ŝi al mi
Mi ne volas ŝin forlasi
Bonvolu nin solaj lasi
Something in the way she knows
And all I have to do is think of her
Something in the things she shows me
I don't want to leave her now
You know I believe and how