Gustumaĵoj

La kvara ĉapitro el la libro “Ne serĉu la murdiston” – originala krimromano, Eldonejo "Libera" Belgio, Lode van de Velde: lodchjo@yahoo.com
Dum la lastaj jaroj la konata Esperanto-verkisto Julian Modest verkis kelkajn krimromanojn: "Averto pri murdo" 2018, "Murdo en la parko" 2018, "Serenaj matenoj" 2018, "Amo kaj malamo" 2019.
Lia nova romano "Ne serĉu la murdiston!" denove estas krimromano, sed pere de la streĉa krimago Julian Modest talente priskribas la karakterojn de la herooj. La verkisto lumigas la plej kaŝitajn angulojn de iliaj animoj. "Ne serĉu la murdiston!" beletre montras socion, en kiu regas korupto, malĉasteco, hipokriteco, avido. Tie la mono estas gvidforto. La mono kaj potenco solvas eĉ la plej komplikajn kaj malhonestajn problemojn. La potenco, kiu kaŝas la krimagon, ordonas al la polico ne serĉi la murdiston.
"Ne serĉu la murdiston!" estas psikologia romano, kies aŭtoro starigas aktualajn demandojn: kia estas la vera vivo, kiaj personoj kaŝiĝas malantaŭ la altaj ŝtataj postenoj, kia estas ilia moralo? Ĉu ili havas idealojn, ĉu ili honeste vivas aŭ estas hipokrituloj?
En la romano la rolantoj estas malmultaj, sed detale karakterizitaj. La konflikto nestas en la animo de la ĉefrolulo, komisaro Kalojan Safirov, kiu ŝatas sian profesion, estas diligenta kaj honesta, sed li ne povas kontraŭstari al la kruela potenco. Nur la gejunuloj donas al li esperon je pli bona kaj pli morala vivo.

En julio 2019 eldonejo “Libera”, Belgio, eldonis la novelaron “Ĉasisto de sonĝoj” de Julian Modest. La libro enhavas 27 novelojn, kiujn la aŭtoro verkis dum la lastaj du jaroj. Legante “Ĉasisto de sonĝoj” oni nerimarkeble eniras mirindan mondon, riĉan je aventuroj, emocioj, esperoj kaj amoj. La aŭtoro spertas montri kaŝitajn sentojn, fortajn dezirojn, etajn ĝojojn, bonajn agojn. La herooj ravas per siaj pasioj. Ili strebas realigi siajn celojn en la mondo, kiu estas multkolora kaj multaspekta.
Same tiu ĉi libro, kiel iam skribis William Auld, pruvas, ke: “Julian Modest estas ege sentema observanto kaj lia psikologia kompreno de la homaj sentoj kaj motivigoj estas trafa kaj profunda.” Kiel gustumaĵo jen unu el la noveloj – La ponto de la amo.

 

Esperanto per rekta metodo” de Stano Marček – La tri unuaj lecionoj kaj vortaro en diversaj lingvoj: Esperanto, angla, franca, germana, itala, japana, rusa kaj turka.
La libro estis verkita en Esperanto kaj estas tradukita en pli ol 40 lingvojn. Ĝi instruas Esperanton laŭ la rekta metodo. Legu pli ĉi tie.

 

 


La unua du ĉapitroj el la libro “Amo kaj malamo” de Julian Modest – originala krimromano.
Eldo
njeo “Libera”, Antverpeno, Belgio.

La romano havas allogan intrigon. La ĉefheroo, Plamen Filov, riĉulo, kies familio loĝas en “Lazuro”, la plej eleganta kvartalo de mara urbo Burgo, okaze de sia kvardekjariĝo organizas grandan feston, invitante multajn gastojn. Meznokte, kiam la gastoj foriras, Plamen Filov trovas en la korto de la domo minacan anoniman leteron. Post semajno iu murdas lin. Komisaro Kalojan Safirov, kiun la legantoj jam bone konas el la romano “Serenaj matenoj” de Julian Modest, komencas esplori kaj serĉi la murdiston.

La demandoj estas pluraj: kiu kaj kial murdis Plamen Filov? “Amo kaj malamo” estas por ĉiuj, kiuj deziras pasigi agrablajn horojn, ĝuante la bonegan Esperantan stilon de Julian Modest kaj perfektigi siajn lingvokonojn.
La romano estas mendebla ĉe: Lode Van Velde, Belgio, retadreso: lodchjo@yahoo.com

La unua ĉapitro el la libro Tagordo de Eric Vuillard, tradukis: Jean-Claude Roy.

Z4 Eldonoj publikigos komence de novembro 2018 la version en Esperanto de la libro de Eric Vuillard “L’ordre du jour” (Tagordo). Tiu libro gajnis la plej prestiĝan literaturan premion en Francio en 2017, la premion Goncourt. Pro la temo, la libro admirinde taŭgas por tiu traduko al Esperanto.

Dudek kvar ili estis, apud la mortaj arboj ĉe la riverbordo, dudek kvar nigraj, brunaj aŭ konjakkoloraj surtutoj, dudek kvar paroj da ŝultroj lanremburitaj, dudek kvar tripecaj kostumoj, kaj la sama nombro da pantalonoj kun pinĉofaldoj kaj larĝa orlo. La ombroj penetris en la grandan vestiblon de la palaco de la Asemblea prezidento; sed baldaŭ ne plu ekzistos Asembleo, ne plu ekzistos prezidento, kaj, post kelkaj jaroj, eĉ ne plu ekzistos Parlamento, nur amaso da fumantaj ruinoj.

Jam de nun, ni invitas vin antaŭmendi. Kompense ni proponas la libron por vi je 15€. Por antaŭmendo, bonvolu alklaki la ligilon –https://z4editions.fr/publication/tagordo/

 

 

La tria ĉapitro el la libro SERENAJ MATENOJ de Julian Modest – originala krimromano por komencantoj, eldonejo “Libera”

Esperanta eldonejo “Libera” eldonis la novan romanon de Julian Modest “Serenaj matenoj”. En suna aprila tago en mara urbo subite malaperas Klara, bela, talenta knabino, lernantino en la lasta gimnazia klaso. Ĉu oni forkaptis ŝin por ĉantaĝi ŝiajn gepatrojn pri mono, ĉu por prostitui ŝin eksterlande aŭ iu murdis ŝin? Al tiuj ĉi demandoj devas respondi la polica komisaro Kalojan Safirov. La romano, kies stilo kaj lingvaĵo estas klaraj, taŭgas por esperantistoj komencantoj.
Oni povas mendi la romanon de: Eldonejo “Libera” Lode Van Velde: lodchjo@yahoo.com

 

La unua ĉapitro el la libro “Murdo en la parko” de Julian Modest – originala krimromano.
Eldo
njeo “Libero”, Lode van de Velde, Belgio.

En pluva vespero en parko, proksime al ŝia hejmo, estas mortpafita la juna ĵurnalistino Maria Kirilova. La murdo, tute nekomprenebla kaj mistera, vekas plurajn demandojn. La ĵurnalistino ne havis malamikojn. La polica komisaro Pavel Silikov komencas pridemandi konatojn kaj kolegojn de Maria por trovi la murdiston, sed subite la polico trovas murditan Dako Penev, la murdisto de Maria. La mistero pligrandiĝas. Kial Maria estis pafmurdita kaj kiu deziris ŝian morton?

 


La unua ĉapitro el “Averto pri murdo” de Julian Modest – originala krimromano.
Eldonejo “Espero”, Peter Balaz, Slovakio.

Damjan Donev, talenta inĝeniero, fraŭlo, subite malaperas, sen postlasi signon. Lia poŝtelefono ĉesas funkcii. Lia nevo, Bojan, estas ŝokita kaj petas la privatan detektivon Janko Sinapov ekscii kio okazis al la onklo. Post longaj kaj streĉaj esploroj la detektivo komprenas, ke iuj planas murdi la inĝenieron kaj tial li kaŝas sin. Tamen kiu aŭ kiuj deziras murdi Donev kaj kial?

 

La unua ĉapitro el la libro “Kiel la vivo aperis sur la Tero”, de Nikolao Gudskov

Scienca redaktoro: Amri Wandel
Moskvo, «Impeto», 2011

80 paĝoj, ilustrita. (Serio “Familia biblioteko”) ISBN 978-5-7161-0224-8
Mendi en libroservo de UEA

 

La kosmo kaj ni – Moderna enkonduka kurso pri astronomio kaj astrofiziko, de David Galadi-Enriqes kaj Amri Wandel.
Enkonduko al la tria eldono
Capitro 17 – Astrobiologio

Recenzo en Monato
Recenzo en “Ondo de Esperanto”

Mendu en libroservo de UEA