Kurso

קורס ללימוד
אספרנטו
השפה הבינלאומית

 השפה הכי קלה – ועם זאת הכי עשירה!
גשר לשוני פעיל בין מאות-אלפי דוברים מעשרות מדינות!
מפגשים בין-תרבותיים ואירוח ברחבי העולם!

 הקורס:

20 שעורי ערב להכרת השפה ותרגולה, פעם בשבוע.
יתקיים במרכז ת”א, יתחיל בחודש דצמבר.
מרצה מנוסה בהוראת השפה, מטעם האגודה לאספרנטו בישראל

 

לפרטים – אמיר, 052-3605716 בשעות הערב.
ניתן ליצור קשר גם דרך מייל זה – esperantaj.verkoj@gmail.com

למידע נוסף:

מידע על שפת האספרנטו
אתר האגודה הישראלית לאספרנטו