Kurso

קורס ללימוד
אספרנטו
השפה הבינלאומית

 השפה הכי קלה – ועם זאת הכי עשירה!
גשר לשוני פעיל בין מאות-אלפי דוברים מעשרות מדינות!
מפגשים בין-תרבותיים ואירוח ברחבי העולם!

 הקורס:

15 שעורי ערב להכרת השפה ותרגולה, פעם בשבוע.
הקורס הנוכחי החל ב-12/03/2018, והוא מתקיים במרכז ת”א, בהשתתפות 30 תלמידים.
מרצה מנוסה בהוראת השפה, מטעם האגודה לאספרנטו בישראל.
הקורס הבא יתחיל בסוף 2018 (לאחר החגים). כדאי להירשם כבר כעת להבטחת מקומכם!

 

לפרטים – אמיר, 052-3605716.
ניתן ליצור קשר גם דרך מייל זה – amir@esperanto.org.il

למידע נוסף:

מידע על שפת האספרנטו
אתר האגודה הישראלית לאספרנטו