اسپرانتو چيست؟

 

 

اسپرانتو چيست؟

اسپرانتو زباني بين المللي است كه به هيچ ملتي تعلق ندارد.اين زبان به دليل ممكن ساختن ارتباط مداوم و بدون واسطه بين انسانها ابداع شده است.اسپرانتو به آسا ني قابل يادگيري است واستثناء هاي دستورزبا ني ندارد.يك صفحه براي مشروح كردن جزئيات قواعد دستور زبان آن كافي است.

آيا مگر زبان انگليسي  زبان بين المللي روز نيست؟

خوب ، نه به درستي :

فقط هفت درصد ساكنان دنيا از انگليسي به عنوان زبا ني ازبدو تولد استفاده مي كنند؛ هفت درصد ديگر ، زبان انگليسي را در حد گفتگوي پايه مي آموزند.

دربيشتر كشورها ، به جز در شهرهاي توريستي ، ساكنان شهرها ، دركل انگليسي صحبت نمي كنند.

يادگيري زبان انگليسي مشكل است. زبان انگليسي گنجينه وا‍‍‍ژگان گسترده و استثناء هاي بسيار زياد در دستور زبان و فرم و تركيب بي قاعده دارد.آموختن آن در سطح پيشرفته مشكل است.

در هر برخورد و رويارويي با انگليسي زبانان ، آنها بهره مند از امتيازهايي هستند:

آنها لهجه بي عيب و نقصي دارند و در سطحي پيشرفته بر زبان تسلط دارند. اما در مورد اسپرانتو ، همه برابر هستند. همه در نقطه آغازين مشابهي قرار دارند ، هيچكس امتيازي بر ديگري ندارد. براي نمونه ، در زبان اسپرانتو لهجه وجود ندارد ، همه اسپرانتو را به لهجه زبان مليشان ادا مي كنند.

 

چرا بايد اسپرانتو بياموزم؟

به دليل زيبايي و سادگي ساختار دقيق ودرعين حا ل لطافت و ظرافت طبع زبان.

زيرا باواسطه اسپرانتو مي توان با انسانها در تمام دنيا روبرو شد و با آنها مستقيما ، بدون واسطه هرزبان ديگري صحبت كرد ، چه در اينترنت و چه رودررو.

 

زيرا اسپرانتو خلق و بهره مند شدن از آثار اصيل وبديع ادبيات ، شعر و موسيقي را ممكن مي سازد، بويژه براي افرادي كه زبان مليشان در دنيا رايج نيست.

زيرا شما مي توانيد بدون نياز به مترجم در نشست هاي بين المللي اسپرانتودانان شركت كنيد. كنگره زبان اسپرانتو در مقياسي بزرگ ،هرساله ،هرباردر مكانهاي مختلفي در دنيا برگزارمي شود و افزون بر آن، بسياري از نشستهاي كوچك هم برگزار مي شود.

زيرا شما مي توانيد با بهره مند شدن از مهمان نوازي اسپرانتودانان در كشورهاي خودشان ، در دنيا مسافرت كنيد.

زيرا پس از مدتي كه شما اسپرانتو آموختيد، يادگيري ديگر زبانهاي ملي بسيار آسانتر خواهد بود.

 

آيا واقعا يادگيري زبان اسپرانتو آنقدر آسان است؟

به دلايل به شرح زير،زبان اسپرانتو به آساني قابل يادگيري است:

قواعد ساده دستورزبان.

هر واژه اي را به شكل فونتيك يا آوايش تلفظ مي كنند، و واژه بر طبق شكلي كه نوشته مي شود تلفظ مي گردد.در زبان اسپرانتو املاء بي استفاده است.

استثناء ها يا بي قاعده هاي دستورزبان در اسپرانتو وجود ندارد.

زبان اسپرانتو بر پايه ريشه ها(بن ها) است، شما مي توانيد از آنها واژه هاي بيشماري با استفاده از سيستم پسوندها و پيشوندها بسازيد. به اين شيوه شما مي توانيد نسبتا ، گنجينه واژه گان گسترده اي را به آسا ني بياموزيد.

گنجينه واژگان اسپرانتو برپايه زبانهاي اروپايي است ، اما همچنين دربردارنده واژگان از كشورهاي ديگر هم است.

زبان اسپرانتو خوش آهنگ است و آهنگ صداي بين زبانهاي ايتاليايي و اسپانيايي را دارد.

مي توان بطور تقريبي ده برابر سريع تر از انگليسي ، تسلطي پايه بر زبان اسپرانتو بدست آورد.اما اگر مي خواهيد به طور كامل بر زبان مسلط شويد بايد زمان صرف كيد وتلاش كنيد.

 

آيا در اينترنت فعاليت براي زبان اسپرانتو وجود دارد؟

اسپرانتو در اينترنت به نتيجه مطلوب رسيده است.اسپرانتو براي اينترنت ايده آل و مناسب است. زيرا گفتگوي مستقيم بين انسانها را، بدون نياز به زبان ديگري به عنوان واسطه ، درسراسر دنيا ممكن مي سازد.

وب سايتها ، بلاگ ها ، فوروم ها ،پادكاستها و كانالهاي يوتيوب همه به زبان اسپرانتو وجود دارند.دانشنامه ويكيپديا به زبان اسپرانتو در اينترنت موجود است. در برنامه پيامك تلگرام، در گروه اصلي اسپرانتو بيشتر از هزار پيامك در روز ظاهر مي شود، وبدون توقف ،روز و شب  ارسال پيامك ادامه دارد.

زماني رواج داشت كه بگويند، خورشيد در امپراطوري بريتانيا هرگز غروب نمي كند. اين گفته مدت طولاني است كه حقيقت ندارد. باوجود اين مي توان اين گفته را در مورد زبان اسپرانتو بيان كرد كه اسپرانتودانان به طور مؤثري همه جا در دنيا ساكن هستند.

 

اما آيا اسپرانتو حقيقتازباني واقعي است كه به واسطه آن بتوان هرآنچه را بيان كرد و توضيح داد؟

البته...مي توان آن را با حقيقت ساده اي ثابت كرد كه كودكان بسياري با اسپرانتو مانند زباني از بدو تولدشان، رشد مي كنند و بزرگ مي شوند. اسپرانتو داراي زبان عاميانه ، شوخي ، آوازها ، مجموعه افسانه ها، معتقدات ، ادبيات مردمي و جرايد است.

 

 

 

يك جمله به من به اسپرانتو بگوييد:

خوب...من بايد با مهمترين جمله شروع كنم: تو را دوست دارم.

 

 

بنابراين، من چگونه مي توانم اسپرانتو بياموزم؟

هركسي مي تواند روش مناسب يادگيري را براي خود پيدا كند.درحال حاضر يادگيري زبان اسپرانتو در اينترنت و استفاده از تلفن همراه رواج سريعي دارد.