Co je esperanto?

Esperanto je mezinárodní jazyk, který nepatří žádnému národu. Byl vytvořen tak, aby umožnil svobodnou komunikaci mezi lidmi. Je snadné se jej naučit a nemá žádné výjimky. Jedna stránka stačí k podrobnému popisu pravidel vlastní gramatiky.

 Není dnes angličtina mezinárodním jazykem?

No, ne přesně:

 • Pouze 7% světové populace používá angličtinu jako rodný jazyk; dalších 7% se naučilo jazyk na úrovni základní konverzace.
 • Ve většině zemí obyvatelé kromě turistických měst nemluví anglicky vůbec.
 • Angličtina se těžko učí. Má rozsáhlou slovní zásobu a mnoho výjimek a nepravidelných forem. Každé slovo se musí naučit dvakrát: Jak to píšete a jak se vyslovuje. Je obtížné se naučit angličtinu na vysoké úrovni.
 • Každé setkání s angličtináři má výhodu: mají dokonalý přízvuk a ovládají jazyk na vysoké úrovni. Pokud jde o esperanto, všichni jsou si rovni, všichni vycházejí ze stejného bodu, nikdo nemá výhodu nad druhým.

Proč bych se měl učit esperanto?

 • Kvůli kráse jednoduché, ale důmyslné a přesné struktury jazyka.
 • Protože se lidé mohou setkat s lidmi po celém světě skrze esperanto – a mluvit s nimi přímo, a to přímo z jakéhokoli jiného jazyka,  jsou si rovni – buď na internetu, nebo v přímém setkání.
 • Protože esperanto přitahuje zajímavé lidi, každý s určitým společným cílem – jejich volbou esperanta.
 • Protože je možné vytvářet a užívat originální díla – literaturu, poezii, hudbu – zejména pro lidi, jejichž národní jazyk není znám ve světě.
 • Protože se můžete účastnit mezinárodních setkání esperantistů bez nutnosti překladatelů. Velký kongres se koná každý rok, kdekoli jinde na světě, stejně jako mnoho dalších menších setkání.
 • Protože můžete cestovat po světě a těšit se z pohostinnosti esperantistů ve svých vlastních domovech.
 • Od doby, kdy jste se naučili esperanto, je mnohem jednodušší se naučit další národní jazyky.

Je snadné se naučit esperanto?

Jazyk se snadno učí z následujících důvodů:

 • Jednoduchá gramatika.
 • Každé slovo je vyslovováno fonetic­ky, tj. podle toho, jak je napsáno. Diktát je v esperantu zbytečný.
 • Neexistují žádné výjimky nebo nepravidelnosti.
 • Jazyk je založen na kořenech, z nichž můžete vytvářet mnoho slov pomocí systému předpon a přípon. Takto se můžete naučit rozsáhlé slovní zásobě relativně snadno.
 • Slovní zásoba esperanta je založena na evropských jazycích, ale obsahuje i slova z jiných jazyků.
 • Jazyk je libozvučný – zní jako něco mezi španělštinou a italštinou.

Jedná se však o jazyk stejně jako každý jiný jazyk na světě. Základní znalosti esperanta lze získat asi desetkrát rychleji než u angličtiny. Ale pokud chcete esperanto ovládnout úplně, musíte investovat čas a úsilí.

Existuje nějaká esperantská aktivita na internetu?

Esperanto je v síti úspěšné. Jazyk je ideální pro síť – protože umožňuje přímou komuni­kaci mezi lidmi po celém světě, aniž by musel podporovat jiný jazyk. K dispozici jsou webové stránky, blogy, fóra, podkasty, kanály yutube – vše v esperantu. V esperantu existuje velmi rozsáhlá Wikipedie. V hláš­kách skupiny Telegram se objevuje víc než 1000 zpráv za den v obecném esperantu a akce se neustále děje ve dne i v noci. Kdysi bylo zvykem říkat, že slunce nikdy nezapadá nad Britským imperiem. Už dlouho to neplatí. Může se to však říci o esperantu, jehož mluvčí skutečně žijí po celém světě.

Ale je to opravdu opravdový jazyk, díky kterému můžete všechno vyjádřit? Má slova pro všechno?

Samozřejmě. To lze prokázat pouhým faktem, že s ním roste mnoho dětí jako jejich rodný jazyk. Jazyk má žargon, vtipy, písně, folklór, noviny a časopisy, literární soutěže – vše, co si představíte.

Řekněte mi jednu větu v esperantě

Začněme nejdůležitější frázi: “Miluji tě – Mi amas vin.”

Jak se tedy mohu naučit esperanto?

Každý může najít způsob, který je pro něj vhodný. V současné době je velmi lehké se naučit esperanto na internetu a používat mobilní telefon.

Toto všechno je samozřejmě zdarma: