Co je esperanto?

Esperanto je mezinárodní jazyk, který nepatří žádnému národu. Byl vytvořen tak, aby umožnil svobodnou komunikaci mezi lidmi. Je snadné se jej naučit a nemá žádné výjimky. Jedna stránka stačí k podrobnému popisu pravidel vlastní gramatiky.

 Není dnes angličtina mezinárodním jazykem?

No, ne přesně:

Proč bych se měl učit esperanto?

Je snadné se naučit esperanto?

Jazyk se snadno učí z následujících důvodů:

Jedná se však o jazyk stejně jako každý jiný jazyk na světě. Základní znalosti esperanta lze získat asi desetkrát rychleji než u angličtiny. Ale pokud chcete esperanto ovládnout úplně, musíte investovat čas a úsilí.

Existuje nějaká esperantská aktivita na internetu?

Esperanto je v síti úspěšné. Jazyk je ideální pro síť – protože umožňuje přímou komuni­kaci mezi lidmi po celém světě, aniž by musel podporovat jiný jazyk. K dispozici jsou webové stránky, blogy, fóra, podkasty, kanály yutube – vše v esperantu. V esperantu existuje velmi rozsáhlá Wikipedie. V hláš­kách skupiny Telegram se objevuje víc než 1000 zpráv za den v obecném esperantu a akce se neustále děje ve dne i v noci. Kdysi bylo zvykem říkat, že slunce nikdy nezapadá nad Britským imperiem. Už dlouho to neplatí. Může se to však říci o esperantu, jehož mluvčí skutečně žijí po celém světě.

Ale je to opravdu opravdový jazyk, díky kterému můžete všechno vyjádřit? Má slova pro všechno?

Samozřejmě. To lze prokázat pouhým faktem, že s ním roste mnoho dětí jako jejich rodný jazyk. Jazyk má žargon, vtipy, písně, folklór, noviny a časopisy, literární soutěže – vše, co si představíte.

Řekněte mi jednu větu v esperantě

Začněme nejdůležitější frázi: “Miluji tě – Mi amas vin.”

Jak se tedy mohu naučit esperanto?

Každý může najít způsob, který je pro něj vhodný. V současné době je velmi lehké se naučit esperanto na internetu a používat mobilní telefon.

Toto všechno je samozřejmě zdarma: