Kurso

קורס ללימוד
אספרנטו
השפה הבינלאומית

 השפה הכי קלה – ועם זאת הכי עשירה!
גשר לשוני פעיל בין מאות-אלפי דוברים מעשרות מדינות!
מפגשים בין-תרבותיים ואירוח ברחבי העולם!

 הקורס:

15 שעורי ערב להכרת השפה ותרגולה, פעם בשבוע.
הקורס הקרוב יתחיל ב-04/02/2019, בימי שני בשעות הערב במרכז ת”א (חניה חינם).
מרצה מנוסה בהוראת השפה, מטעם האגודה לאספרנטו בישראל.
כדאי להירשם כבר כעת להבטחת מקומכם!

 

לפרטים והרשמה – אמיר, 052-3605716, או במייל  amir@esperanto.org.il

למידע נוסף:

מידע על שפת האספרנטו
אתר האגודה הישראלית לאספרנטו
מודעה לקורס